ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clouts

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clouts-, *clouts*, clout
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clouts (v) klˈauts (k l au1 t s)
clout (v) klˈaut (k l au1 t)
clouted (v) klˈautɪd (k l au1 t i d)
clouting (v) klˈautɪŋ (k l au1 t i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clout(n) การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout(vt) ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
clout(vt) ตี, See also: ตบ, ต่อย, Syn. hit, cuff
clout(n) เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout(vt) พันผ้า, Syn. bandage
clout(n) เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
clout(n) อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
clout(sl) ช่องคลอด
clouted(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow, wal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกเขมร(v) pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai Definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางข้าม[thāng khām] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[thāngmālāi] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)  FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUT K L AW1 T
MCLOUTH M AH0 K L AW1 TH
CLOUTIER K L AW1 T IY0 ER0
CLOUTHIER K L AW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER K L OW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER(2) K L OW1 DH IY0 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfluss {m}clout [Add to Longdo]
Kopfnuss {f} | Kopfnüsse {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Schlagkraft {f}; Schlag {m}clout [Add to Longdo]
schlagen; hauen | schlagend; hauend | geschlagen; gehauen | schlägt; haut | schlug; hauteto whack; to clout | whacking | whacked | whacks | whacked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top