ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloud over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloud over-, *cloud over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloud over(phrv) มืดครึ้ม
cloud over(phrv) ทำให้มัวลง, Syn. cloud up, mist over, steam over, steam up
cloud over(phrv) ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cloud overLook at the cloud over there.

Japanese-English: EDICT Dictionary
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P) [Add to Longdo]
本曇り[ほんぐもり, hongumori] (n) low-cloud overcast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloud over
   v 1: become covered with clouds; "The sky clouded over" [syn:
      {overcloud}, {cloud over}, {cloud up}]
   2: become overcast; "the sky clouded over"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top