ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clockwork

K L AA1 K W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clockwork-, *clockwork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clockwork(n) กลไกของนาฬิกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)

English-Thai: Nontri Dictionary
clockwork(n) ลานนาฬิกา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Patented clockwork mechanical man.""มนุษย์จักรกลไขลาน" Return to Oz (1985)
You don't bury the most advanced, self-perpetuating machine-tooled, flying clockwork known to man.ที่ทันสมัยที่สุด เท่าที่มนุษย์รู้จักมาหรอกนะ คุณไรลีย์ ขอร้องเถอะ *batteries not included (1987)
See this? It's a clockwork chronometer, of my invention.ดูนี่สิ นี่เป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเอง The Red Violin (1998)
Trapped inside this clockwork of space monkeys.ผมอยู่ลำพัง Fight Club (1999)
So the shit better come good like clockwork next week.ที่นี้อาทิตย์หน้าอะไรๆมันก็น่าจะเป็นไปด้วยดี Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
If you've ever seen "a clockwork orange,"ถ้าเธอเคยดูเรื่อง "อะ คล็อคเวิร์ค ออเร้นจ์" You've Got Yale! (2009)
You know how that ended up. Wait. What's "a clockwork orange"?เธอจะรู้ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวก่อนนะ "อะ คล็อคเวิร์ค ออเร้นจ์" มันคืออะไร You've Got Yale! (2009)
Have you ever seen a movie Called "a clockwork orange"?คุณเคยดูหนังที่ชื่อ "อะ คลอคเวิร์ค ออเร้นจ์" มั๊ย The Performer (2009)
Something I learned early on-- never watch "A Clockwork Orange" when you're stoned.สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ ถ้าไม่เคยดู \"A Clockwork Orange\" นายคงจะเป็นก้อนหิน All the Pretty Sources (2011)
They're using steam power and clockworks to keep them moving.พวกนั้นใช้พลังไอน้ำและกลไกทำให้ศพเคลื่อนไหวได้ Sucker Punch (2011)
Switch on your clockwork hearts and tear glandsเปิดหัวใจและต่อมน้ำตาออกมา Barfi! (2012)
I get a money order from him like clockwork every August.ไปจากนายบ้าง Reunion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clockworkHe devised a complicated clockwork toy.
clockworkThe public transportation system runs like clockwork.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOCKWORK K L AA1 K W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clockwork (n) klˈɒkwɜːʳk (k l o1 k w @@ k)
clockworks (n) klˈɒkwɜːʳks (k l o1 k w @@ k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
時計仕掛け[とけいじかけ, tokeijikake] (n) clockwork [Add to Longdo]
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
判で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork [Add to Longdo]
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clockwork
      n 1: any mechanism of geared wheels that is driven by a coiled
           spring; resembles the works of a mechanical clock

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top