ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

climber

K L AY1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -climber-, *climber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
climber(n) คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
climber(n) เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
climberFalling rocks present a danger to climbers.
climberHe is a fine type of mountain climber.
climberHe is an adept climber.
climberRope the climbers together.
climberThe climbers awoke before daybreak.
climberThe climber stayed alert while climbing the precipice.
climberThe climbers were apprehensive of their danger.
climberThe climbers were brought off by the rescue party.
climberThe mountain attracts many climbers.
climberThe mountain climbers reached the summit before dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้เลื้อย(n) climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[nak pīn khao] (n, exp) EN: mountaineer ; mountain climber  FR: alpiniste [m]
นักไต่เขา[nak tai khao] (n, exp) EN: mountaineer ; mountain climber  FR: alpiniste [m]
พืชไม้เลื้อย[pheūt māi leūay] (n, exp) EN: climbing plant ; climber  FR: plante grimpante [f]
เถา[thao] (n) EN: climber ; vine ; liana  FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[thaowan] (n) EN: liana ; climber ; wine  FR: liane [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIMBER K L AY1 M ER0
CLIMBERS K L AY1 M ER0 Z
CLIMBERS' K L AY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
climber (n) klˈaɪmər (k l ai1 m @ r)
climbers (n) klˈaɪməz (k l ai1 m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
クライマー[kuraima-] (n) climber [Add to Longdo]
登山家[とざんか, tozanka] (n) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山客[とざんきゃく, tozankyaku] (n) mountain climber [Add to Longdo]
登山者[とざんしゃ, tozansha] (n) (See 山行者) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山帽[とざんぼう, tozanbou] (n) climber's hat [Add to Longdo]
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining [Add to Longdo]
攀禽類[はんきんるい, hankinrui] (n) climbers (birds formerly grouped in order Scansores) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 climber
   n 1: a vine or climbing plant that readily grows up a support or
      over other plants
   2: someone seeking social prominence by obsequious behavior
     [syn: {social climber}, {climber}]
   3: someone who ascends on foot; "a solitary mounter of the
     staircase" [syn: {mounter}, {climber}]
   4: someone who climbs as a sport; especially someone who climbs
     mountains; "the lead climber looked strong still but his
     partner often slumped in his ropes"
   5: an iron spike attached to the shoe to prevent slipping on ice
     when walking or climbing [syn: {crampon}, {crampoon},
     {climbing iron}, {climber}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top