ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

climactic

K L AY0 M AE1 K T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -climactic-, *climactic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
climactic(adj) ที่เกี่ยวกับช่วงสำคัญสุดยอด, Syn. crucial, critical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We get your dad's camcorder and we do a shot-for-shot re-creation... of their climactic sword fight... using our boners.พวกเราจะไปยืมกล้องวีดีโอพ่อนายมา แล้ว พวกเรามาถ่ายช็อตที่พวกเราคิดขึ้นมาใหม่ ฉากที่พวกเค้าใช้ดาบสู้กันเนี่ย แต่เราจะใช้ไอ้จู๋ I Love You, Beth Cooper (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIMACTIC K L AY0 M AE1 K T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
climactic (j) klˈaɪmˈæktɪk (k l ai1 m a1 k t i k)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  climactic
      adj 1: consisting of or causing a climax; "a climactic
             development" [ant: {anticlimactic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top