ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cleft palate

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleft palate-, *cleft palate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleft palate[N] เพดานปากโหว่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate prosthesisสิ่งปิดเพดานโหว่ [มีความหมายเหมือนกับ obturator ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleft palateเพดานโหว่ [TU Subject Heading]
Cleft Palateเพดานโหว่,เพดานแหว่ง [การแพทย์]
Cleft Palate, Bilateral Completeเพดานโหว่ตลอด2ข้าง [การแพทย์]
Cleft Palate, Completeเพดานโหว่ตลอด [การแพทย์]
Cleft Palate, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขโรคเพดานโหว่ [การแพทย์]
Cleft Palate, Unilateral Completeเพดานโหว่ตลอดชนิดข้างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"experimental treatments for cleft palates.""การทดลองรักษาเพดานโหว่" There's No 'I' in Team (2008)
That little boy, the village boy with the cleft palate.That little boy, the village boy with the cleft palateYour Secrets Are Safe (2010)
Ohh, and so much cuter than those children with the cleft palates that you were going to pick.โอ้ และมัันน่ารักกว่าพวกเด็กเหล่านั้น ที่มีแก้มแหว่งที่ เธอกำลังเลือก Touch of Eva (2010)
Rich is also board-certified in pediatrics, and, once a month, he flies down to volunteer in the rain forest, fixing children's cleft palates and teaching them acoustic guitar.ริชยังมีวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ในเดือนละครั้ง เขาจะบินลงไปยังเขตป่าฝน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ Asian Population Studies (2011)
Oh, there's a benefit show at the Forefront Theater in Riverside for starving children with cleft palates.โรงละครฟอร์ฟรอนท์ ที่ริเวอร์ไซด์จัดโชว์ การกุศลเพื่อช่วยเด็กผู้หิวโหย Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Well, it's starving children with cleft palates, Britta.นี่เด็กผู้หิวโหย ที่เป็นโรคปากแหว่งฯนะ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Kids with cleft palates should have extra food, not less.เด็กโรคปากแหว่งฯ ควรได้กินดีอยู่ดีกว่านี้ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแหว่ง[ADJ] harelip, See also: cleft palate, harelipped, Example: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาติ เสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น
ปากแหว่ง[ADJ] harelip, See also: cleft palate, harelipped, Example: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาต ิเสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากแหว่ง[n.] (pākwaeng) EN: harelip ; cleft palate   FR: bec-de-lièvre [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] cleft palate, #42,884 [Add to Longdo]
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] cleft palate (birth defect) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口蓋裂[こうがいれつ, kougairetsu] (n) cleft palate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cleft palate
      n 1: a congenital fissure of the hard palate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top