ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clear

K L IH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear-, *clear*
English-Thai: Longdo Dictionary
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., Syn. clear-cut
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, Syn. removal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear(vi) กลายเป็นชัดเจน
clear(vi) เคลียร์ริ่งเช็ค
clear(adj) ชัดเจน
clear(vt) ทำให้ชัดเจน, Syn. clear up, clarify
clear(vt) ทำให้สะอาด
clear(adj) ที่เข้าใจง่าย, Syn. explicit, plain, obious
clear(adj) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก, Syn. unclouded, cloudless, sunny
clear(adj) ที่รับรู้ได้ดี
clear(adv) อย่างชัดเจน
clear(adv) อย่างทั้งหมด, Syn. completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clear๑. ลบล้าง, ทำให้ว่าง๒. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear and convincing proofข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear bandแถบว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear daysวันกำหนดนับ (ที่ไม่รวมวันแรกและวันสุดท้าย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear evidenceพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear traces of guiltร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceการชำระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่าน (สินค้าหรือบุคคล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearใส,ถูกต้อง [การแพทย์]
Clear air turbulence (CAT)การปั่นป่วนในอากาศ แจ่มใส [อุตุนิยมวิทยา]
Clear Cell Tumorsเนื้องอกชนิดเซลล์ใส,มะเร็งเคลียร์เซลล์ [การแพทย์]
clear overflow weirclear overflow weir, ฝายแบบการไหลอิสระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Clear skyท้องฟ้าแจ่มใส [อุตุนิยมวิทยา]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Clearanceเคลียรันซ,การขจัด,การขับถ่าย,การขจัด,การชำระ [การแพทย์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Clearance Rateอัตราการชำระ [การแพทย์]
Clearance, Non-Renalการที่ยาถูกกำจัดออกไปนอกไต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clearance formality(n) พิธีการออกของจากศุลกากร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
clearA cup of coffee cleared my head.
clearAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
clearAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
clearAfter supper she cleared the table.
clearAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
clearAm I making myself clear?
clearAnd it is all perfectly clear.
clearAn illustration may make the point clear.
clearAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
clearA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
clearAs the weather had cleared, the children being to play baseball again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระสะสาง(v) clear work, Syn. สะสาง, Example: ผมเอางานที่คั่งค้างอยู่บนโต๊ะออกมาชำระสะสางให้เรียบร้อย, Thai Definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง
โล่งแจ้ง(adj) clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai Definition: ไม่มีหลังคาคุม
เห็นได้ชัด(adv) obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขาวผ่อง(adj) clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai Definition: ที่มีสีขาวสดใส
โล่ง(adv) clear
สะสาง(v) clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
แน่ชัด(adv) clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
แน่ชัด(adj) clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดแจ้ง(adv) clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อย่างชัดเจน(adv) clearly, Syn. อย่างแจ่มแจ้ง, Ant. อย่างคลุมเครือ, Example: ระเบียบในระบบงานได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกร่อง[baiboēkrǿng] (n) EN: port clearance permit
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clear up ; solve ; settle
ชำระสะสาง[chamrasasāng] (v) EN: clear work
ชัด[chat] (adj) EN: clear ; distinct  FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[chat] (adv) EN: clearly ; distincly  FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEAR K L IH1 R
CLEARY K L IH1 R IY0
CLEARS K L IH1 R Z
CLEARLY K L IH1 R L IY0
CLEARED K L IH1 R D
CLEARER K L IH1 R ER0
CLEARMAN K L IH1 R M AH0 N
CLEARCUT K L IH1 R K AH2 T
CLEAREST K L IH1 R IH0 S T
CLEARING K L IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clear (v) klˈɪəʳr (k l i@1 r)
clears (v) klˈɪəʳz (k l i@1 z)
cleared (v) klˈɪəʳd (k l i@1 d)
clearer (j) klˈɪəʳrər (k l i@1 r @ r)
clearly (a) klˈɪəʳliː (k l i@1 l ii)
clearest (j) klˈɪəʳrɪst (k l i@1 r i s t)
clearing (v) klˈɪəʳrɪŋ (k l i@1 r i ng)
clearway (n) klˈɪəʳwɛɪ (k l i@1 w ei)
clear-cut (a) klˈɪəʳ-kˈʌt (k l i@1 - k uh1 t)
clearance (n) klˈɪəʳrəns (k l i@1 r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear, #3 [Add to Longdo]
明显[míng xiǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] clear; distinct; obvious, #484 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, / ] clear; distinct; compare; comparatively, #638 [Add to Longdo]
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] clear-cut; definite; make clear; clear, #978 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] clear; distinct; complete; pure; the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911), #985 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming, #1,072 [Add to Longdo]
清楚[qīng chu, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, ] clear; clearly understood; distinct, #1,168 [Add to Longdo]
明白[míng bai, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] clear; obvious; unequivocal; to understand; to realize, #1,179 [Add to Longdo]
显然[xiǎn rán, ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, / ] clear; evident; obvious(ly), #1,815 [Add to Longdo]
清晰[qīng xī, ㄑㄧㄥ ㄒㄧ, ] clear; distinct, #3,054 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizone {f} eines Belegesclear area [Add to Longdo]
Kahlschlag {m}clear cutting [Add to Longdo]
Klarlack {m}clear varnish [Add to Longdo]
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement [Add to Longdo]
anschaulich {adj} | anschaulicher | am anschaulichstenclear | clearer | clearest [Add to Longdo]
eindeutig; klar; deutlich {adj}clear cut [Add to Longdo]
hellsichtig {adj} | hellsichtiger | am hellsichtigstenclear sighted | more clear sighted | most clear sighted [Add to Longdo]
lichter Querschnittclear opening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
ありあり[ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
いよやか[iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
全消去機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function [Add to Longdo]
置数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clear
   adv 1: completely; "read the book clear to the end"; "slept
       clear through the night"; "there were open fields clear
       to the horizon" [syn: {clear}, {all the way}]
   2: in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under
     the microscope"; "She cried loud and clear" [syn: {clearly},
     {clear}]
   adj 1: readily apparent to the mind; "a clear and present
       danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder";
       "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear
       idea of human nature" [ant: {unclear}]
   2: free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a
     clear head"; "not clear about what is expected of us"
   3: affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path
     to victory"; "open waters"; "the open countryside" [syn:
     {clear}, {open}]
   4: allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic
     bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" [ant:
     {opaque}]
   5: free from contact or proximity or connection; "we were clear
     of the danger"; "the ship was clear of the reef"
   6: characterized by freedom from troubling thoughts (especially
     guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with
     clear untroubled eyes"
   7: (of sound or color) free from anything that dulls or dims;
     "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings";
     "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a
     light lilting voice like a silver bell" [syn: {clean},
     {clear}, {light}, {unclouded}]
   8: (especially of a title) free from any encumbrance or
     limitation that presents a question of fact or law; "I have
     clear title to this property" [syn: {clear}, {unmortgaged}]
   9: clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as
     clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the
     letter brought back a clear image of his grandfather"; "a
     spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" [syn:
     {clear}, {clean-cut}, {clear-cut}]
   10: accurately stated or described; "a set of well-defined
     values" [syn: {well-defined}, {clear}] [ant: {ill-defined},
     {unclear}]
   11: free from clouds or mist or haze; "on a clear day" [ant:
     {cloudy}]
   12: free of restrictions or qualifications; "a clean bill of
     health"; "a clear winner" [syn: {clean}, {clear}]
   13: free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect
     diamond"; "the clear complexion of a healthy young woman"
   14: clear of charges or deductions; "a clear profit"
   15: easily deciphered [syn: {clear}, {decipherable}, {readable}]
   16: freed from any question of guilt; "is absolved from all
     blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his
     official honor is vindicated" [syn: {absolved}, {clear},
     {cleared}, {exculpated}, {exonerated}, {vindicated}]
   17: characterized by ease and quickness in perceiving; "clear
     mind"; "a percipient author" [syn: {clear}, {percipient}]
   n 1: the state of being free of suspicion; "investigation showed
      that he was in the clear"
   2: a clear or unobstructed space or expanse of land or water;
     "finally broke out of the forest into the open" [syn: {open},
     {clear}]
   v 1: rid of obstructions; "Clear your desk" [syn: {unclutter},
      {clear}] [ant: {clutter}, {clutter up}]
   2: make a way or path by removing objects; "Clear a path through
     the dense forest"
   3: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]
   4: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript
     for publication"; "The rock star never authorized this
     slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise}, {pass},
     {clear}]
   5: remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from
     the road"
   6: go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
     [syn: {pass}, {clear}]
   7: be debited and credited to the proper bank accounts; "The
     check will clear within 2 business days" [ant: {bounce}]
   8: go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon"
   9: pass by, over, or under without making contact; "the balloon
     cleared the tree tops" [syn: {clear}, {top}]
   10: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could
     you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who
     is at fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]
   11: free from payment of customs duties, as of a shipment;
     "Clear the ship and let it dock"
   12: clear from impurities, blemishes, pollution, etc.; "clear
     the water before it can be drunk"
   13: yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
     [syn: {net}, {clear}]
   14: make as a net profit; "The company cleared $1 million" [syn:
     {net}, {sack}, {sack up}, {clear}]
   15: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger
     brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
     [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   16: sell; "We cleared a lot of the old model cars"
   17: pass an inspection or receive authorization; "clear customs"
   18: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
     cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
     {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
     {convict}]
   19: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
     [syn: {clear}, {solve}]
   20: make clear, bright, light, or translucent; "The water had to
     be cleared through filtering"
   21: rid of instructions or data; "clear a memory buffer"
   22: remove (people) from a building; "clear the patrons from the
     theater after the bomb threat"
   23: remove the occupants of; "Clear the building"
   24: free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the
     throat" [syn: {clear}, {clear up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top