ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cleanse

K L EH1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleanse-, *cleanse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleanse(vt) ทำให้สะอาด, Syn. clean, purge
cleanser(n) สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้า, Syn. cleansing agent, soap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cleanse me from my sin.โปรดชำระข้าพระองค์จากบาปด้วย. Cinema Paradiso (1988)
I'm going to help all of you... cleanse this diseased planet.ผมกำลังช่วยคุณอยู่นะ ในการชำระดาวที่แสนโสมมนี้ The Lawnmower Man (1992)
It should cleanse all your porting channels of infection.มันน่าจะสะอาดพอ สำหรับช่องทางต่อพอร์ทติดเชื้อ eXistenZ (1999)
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด Latter Days (2003)
One of the best. Wherever Riddick has gone... you lens him out and cleanse him.ไม่ว่าริดดิคอยู่ที่ไหน เจ้าต้องไล่ล่าฆ่ามันให้จงได้... The Chronicles of Riddick (2004)
And I know people who can cleanse it.และผมก็รู้จัก พวกคนที่กำจัดมันได้ Hotel Rwanda (2004)
Now, if you flip the switch on the incinerator underneath you, a fire will cleanse you of this obsession and destroy them all, leaving only the key remaining.ถ้าคุณบิดสวิทเตาเผาข้างใต้คุณ ไฟจะเผาทุกอย่าง เผาให้มอดไหม้ Saw III (2006)
Wipe them out and cleanse this land before we settle here.Wipe them out and cleanse this land before we settle here. Pathfinder (2007)
Now we will cleanse your spirit... by the ancient Inuit art of throat singing.เอาหล่ะ ตอนนี้เราจะชำระวิญญาณของเจ้า ด้วยอำนาจแห่งบรรพบุรุษแห่งการร้องเพลง The Simpsons Movie (2007)
Cleanse the body.ชำระล้างร่างกาย. I Don't Wanna Know (2008)
Cleanse the soul.ชำระล้างจิตวิญญาณ I Don't Wanna Know (2008)
"I will cleanse thee and a new spirit"ผมจะทำให้คุณหมดจดและเป็นวิญญาณใหม่ The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleanseCleanse me! Release me! Set me free!
cleanseHe cleansed the wound before putting on a bandage.
cleanseThat red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.
cleanseThe cleanser removed the dirt from the oven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทิน(v) clean, See also: cleanse, Syn. ทำความสะอาด, ทำให้หมดจด, ประทินโฉม, Example: เขาจำหล่อนมิได้เพราะหล่อนยังไม่ได้ประทินโฉม, Thai Definition: ทำให้สะอาดหมดจด
ชะล้าง(v) clean, See also: cleanse, wash, Syn. ล้าง, ชำระ, ชำระล้าง, ซักล้าง, Example: วิธีที่สามารถชะล้างคราบสกปรกออกจากเสื้อผ้าได้คือการขยี้ผ้าบริเวณที่มีรอยเปื้อนก่อน, Thai Definition: ทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดหรือหมดไปด้วยน้ำ
ชำระใจ(v) cleanse, See also: purify the mind, confess, repent, Example: ผู้ที่ประพฤติธรรมคือผู้ที่ละบาปบำเพ็ญบุญและชำระใจให้ผ่องใส, Thai Definition: ทำใจให้บริสุทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระใจ[chamrajai] (v) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent  FR: se confesser
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse
ฟอก[føk] (v) EN: purify ; clean ; cleanse  FR: purifier ; raffiner
ครีมล้างหน้า[khrīm lāng nā] (n, exp) EN: facial cleanser
ล้างบาป[lāng bāp] (v, exp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins  FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ล้างน้ำ[lāng nām] (v, exp) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse  FR: laver
ประทิน[prathin] (v) EN: clean ; cleanse
สระ[sa] (v) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse  FR: shampouiner ; laver ; rincer

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEANSE K L EH1 N Z
CLEANSED K L EH1 N Z D
CLEANSER K L EH1 N Z ER0
CLEANSERS K L EH1 N Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleanse (v) klˈɛnz (k l e1 n z)
cleansed (v) klˈɛnzd (k l e1 n z d)
cleanser (n) klˈɛnzər (k l e1 n z @ r)
cleanses (v) klˈɛnzɪz (k l e1 n z i z)
cleansers (n) klˈɛnzəz (k l e1 n z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] cleanse; name of a river, #61,897 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] cleanse; name of a river, #81,697 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] cleanse; to boil, #85,815 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] cleanse; remove evil, #181,394 [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, ] cleanse; bathe, #222,705 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] cleanse; bathe, #222,705 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレンザー[kurenza-] (n) cleanser; (P) [Add to Longdo]
悪祓[あしはらえ, ashiharae] (n) (arch) (obsc) purification to cleanse one of sin [Add to Longdo]
身を清める[みをきよめる, miwokiyomeru] (exp,v1) to cleanse oneself [Add to Longdo]
清まる[きよまる, kiyomaru] (v5r,vi) to be purified; to be cleansed [Add to Longdo]
清める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise [Add to Longdo]
洗い清める[あらいきよめる, araikiyomeru] (v1) to wash clean; to cleanse [Add to Longdo]
入れ歯洗浄剤[いればせんじょうざい, irebasenjouzai] (n) denture cleanser [Add to Longdo]
祓う[はらう, harau] (v5u,vt) to exorcise; to cleanse; to purify [Add to Longdo]
霽月[せいげつ, seigetsu] (n) moon shining in a rain-cleansed sky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleanse
   v 1: clean one's body or parts thereof, as by washing; "clean up
      before you see your grandparents"; "clean your fingernails
      before dinner" [syn: {cleanse}, {clean}]
   2: purge of an ideology, bad thoughts, or sins; "Purgatory is
     supposed to cleanse you from your sins"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top