ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classified ad

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classified ad-, *classified ad*, classified a
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
classified advertisement(n, phrase) โฆษณาย่อย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาย่อย(n) classified, See also: classified ad, Example: หากสนใจลงโฆษณาย่อย สามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์, Thai Definition: ประกาศข้อความเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษณาย่อย[khōtsanā yøi] (n, exp) EN: classified ; classified ad

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad [Add to Longdo]
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space [Add to Longdo]
三行広告[さんぎょうこうこく, sangyoukoukoku] (n) three-line classified advertisement [Add to Longdo]
三行広告欄[さんぎょうこうこくらん, sangyoukoukokuran] (n) classified ads [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classified ad
   n 1: a short ad in a newspaper or magazine (usually in small
      print) and appearing along with other ads of the same type
      [syn: {classified ad}, {classified advertisement},
      {classified}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top