ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clash

K L AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clash-, *clash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clash(vt) ขัดแย้ง
clash(vi) ขัดแย้ง, Syn. conflict, fail to harmonize
clash(vt) ตัดกัน (สี)
clash(vi) ตัดกัน (สี)
clash on(phrv) ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งในเรื่อง, Syn. clash over
clash over(phrv) ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งในเรื่อง, Syn. clash on
clash with(phrv) ไม่เข้ากับ, See also: ไม่กลมกลืนกับ, Syn. clash against, jar with
clash with(phrv) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, See also: เกิดร่วมกับ, Syn. coincide with
clash with(phrv) ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ, Syn. conflict with
clash against(phrv) ชนอย่างเเรง, See also: กระแทก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clashHis interests clash with mine.
clashJapanese and American interests clashed on this point.
clashOur interests clash with theirs.
clashThe color of the wall clashes with that of the floor.
clashThe cymbals clashed.
clashThe date of the examination clashed with my sister's wedding.
clashTheir swords clashed.
clashThe red shoes clash with this green shirt.
clashThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
clashThe schedule's fine as long as nothing clashes.
clashThe two best teams will clash with each other this weekend.
clashThe two meeting clash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปะทะ(n) clash, See also: conflict, confrontation, fight, Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า, Example: เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทย, Thai Definition: การเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้หรือใช้กำลังกัน
งัดข้อ(v) clash, See also: fight, argue, collide, dispute, Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ไม่ลงรอย, ทะเลาะ, ถกเถียง, Ant. เห็นด้วย, Example: สมศักดิ์กับสมชายเจอกันที่ไรเป็นต้องงัดข้อกันทุกที
ตีฉิ่ง(v) play cymbals, See also: clash small cymbals, Example: เขาเริ่มเรียนดนตรีจากการตีฉิ่งให้กับวงดนตรีวงนี้, Thai Definition: เคาะและประกบฉิ่งให้เป็นจังหวะในดนตรี
ไม่ถูกโรคกัน(v) conflict, See also: clash, collide, contend, Syn. ไม่ถูกชะตา, Ant. เข้ากันได้, Example: พ่อกับลูกชายไม่ถูกโรคกัน, Thai Definition: เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน, Notes: (ปาก)
การกระทบกระทั่ง(n) conflicting with, See also: clashing with, contradicting, Syn. การโดน, การปะทะ, Example: ตำรวจหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มแกนนำกับฝ่ายตำรวจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การปะทะ[kān patha] (n) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge  FR: conflit [m] ; affrontement [m]
กระทุ้ง[krathung] (v) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge  FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ไม่ถูกโรคกัน[mai thuk rōk kan] (v, exp) EN: conflict ; clash ; collide ; contend
นัดซ้อนกัน[nat søn kan] (n, exp) EN: dates clash with each other
ปะทะ[patha] (v) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with  FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[patha] (v) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus  FR: affronter ; être en conflit
พ้อง[phøng] (v) EN: be identical ; agree ; clash  FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ผลประโยชน์ขัดกัน[phonprayōt khat kan] (n, exp) EN: clash of interests ; conflict of interests
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASH K L AE1 SH
CLASHED K L AE1 SH T
CLASHES K L AE1 SH IH0 Z
CLASHING K L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clash (v) klˈæʃ (k l a1 sh)
clashed (v) klˈæʃt (k l a1 sh t)
clashes (v) klˈæʃɪz (k l a1 sh i z)
clashing (v) klˈæʃɪŋ (k l a1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] clashing of two currents, #164,808 [Add to Longdo]
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, / ] clash on the frontier; border conflict, #266,518 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] clash; grunting of pigs, #636,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたり[gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
ガシャン[gashan] (int) clash [Add to Longdo]
ガチッと;がちっと[gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
ジャーン[ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah! [Add to Longdo]
激突[げきとつ, gekitotsu] (n,vs) crash into; clash; (P) [Add to Longdo]
食い違う(P);食違う(P);くい違う;食いちがう[くいちがう, kuichigau] (v5u,vi) to cross each other; to run counter to; to differ; to clash; to go awry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clash
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   2: a state of conflict between persons [syn: {clash},
     {friction}]
   3: a state of conflict between colors; "her dress was a
     disturbing clash of colors"
   4: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash}, {encounter},
     {skirmish}]
   v 1: crash together with violent impact; "The cars collided";
      "Two meteors clashed" [syn: {collide}, {clash}]
   2: be incompatible; be or come into conflict; "These colors
     clash" [syn: {clash}, {jar}, {collide}]
   3: disagree violently; "We clashed over the new farm policies"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top