ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clapboard

K L AE1 P B AO2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clapboard-, *clapboard*, clapboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clapboard(n) แผ่นไม่กระดานที่ด้านหนึ่งหนากว่าอีกด้านหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clapboardn. กระดานกั้นฝา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
White clapboard with blue-painted window frames.ห้องสีขาว หน้าต่างสีฟ้าสดใส Atonement (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAPBOARD K L AE1 P B AO2 R D
CLAPBOARDS K L AE1 P B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clapboard (n) klˈæp-bɔːd (k l a1 p - b oo d)
clapboards (n) klˈæp-bɔːdz (k l a1 p - b oo d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下見板[したみいた, shitamiita] (n) siding (on a house); clapboard; weatherboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clapboard
   n 1: a long thin board with one edge thicker than the other;
      used as siding by lapping one board over the board below
      [syn: {clapboard}, {weatherboard}, {weatherboarding}]
   v 1: cover with clapboards

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top