ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clansman

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clansman-, *clansman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clansman(n) สมาชิกของกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman

English-Thai: Nontri Dictionary
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clansman (n) klˈænzmən (k l a1 n z m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clansman
   n 1: a member of a clan [syn: {clansman}, {clanswoman}, {clan
      member}]

  

 
clansman
 • สมาชิกของกลุ่ม[Lex2]
 • n. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง ###SW. clansmanship n. ดูclansman [Hope]
 • (n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง [Nontri]
 • (n) /kl'ænzmən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top