ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clannish

K L AE1 N IH0 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clannish-, *clannish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clannish(adj) ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง, Syn. select, cliquish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clannishadj. เกี่ยวกับเผ่าพันธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANNISH K L AE1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clannish (j) klˈænɪʃ (k l a1 n i sh)
clannishly (a) klˈænɪʃliː (k l a1 n i sh l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clannish
   adj 1: characteristic of a clan especially in being unified;
       "clannish loyalty"
   2: befitting or characteristic of those who incline to social
     exclusiveness and who rebuff the advances of people
     considered inferior [syn: {clannish}, {cliquish}, {clubby},
     {snobbish}, {snobby}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top