ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clamorous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clamorous-, *clamorous*, clamorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clamorous(adj) ที่มีเสียงดังวุ่นวาย, Syn. noisy, clamant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy, Ant. quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวกหู(adj) noisy, See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud, Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู, Example: บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู
คึกคะนอง(adv) impetuously, See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: เขาคิดอย่างคึกคะนองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในวงการผลิตแผงวงจรรวม
คึกคะนอง(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
คึกคาม(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
อึกทึก(adv) noisily, See also: clamorously, boisterously, tumultuously, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: พรรคการเมืองแต่ละพรรคเคลื่อนไหวเตรียมตัวรับมือเลือกตั้งในกติกาใหม่กันอย่างอึกทึก
อึง(adj) noisy, See also: clamorous, loud, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ
อึงคะนึง(adj) noisy, See also: clamorous, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ
อึงมี่(adv) noisily, See also: clamorously, boisterously, Syn. อื้ออึง, Ant. เงียบ, Example: เกิดการยื้อยุดระหว่างพระกับนางลิง ผู้คนตะโกนเชียร์ทั้งสองฝ่ายอึงมี่, Thai Definition: ดังอื้ออึงระงมไป
เอ็ดตะโร(adj) clamorous, Example: เพื่อนบ้านข้างเคียงต่างเร่เข้ามาดูหลังจากได้ยินเสียงเอ็ดตะโรของพ่อ, Thai Definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
อึงคะนึง(adv) noisily, See also: clamorously, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ, Example: รถติดจนคนขับรถหัวเสียกดแตรบีบไล่กันอึงคะนึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[eukkatheuk] (adj) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous  FR: bruyant ; sonore
กราว[krāo] (adv) EN: clamorously
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[nok phong yai phan Indīa] (n, exp) EN: Clamorous Reed Warbler  FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
หนวกหู[nūakhū] (x) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud  FR: bruyant ; assourdissant
เซ็งแซ่[sengsaē] (adj) EN: clamorous  FR: bruyant ; tumultueux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clamorous (j) klˈæmərəs (k l a1 m @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stentorrohrsänger {m} [ornith.]Clamorous Reed Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
わいわい[waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clamorous
   adj 1: conspicuously and offensively loud; given to vehement
       outcry; "blatant radios"; "a clamorous uproar"; "strident
       demands"; "a vociferous mob" [syn: {blatant}, {clamant},
       {clamorous}, {strident}, {vociferous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top