ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clammy

K L AE1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clammy-, *clammy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clammy(adj) ที่ชื้นหรือเย็นมาก (จนไม่น่าพอใจ), Syn. moist, damp, sticky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clammyadj. ชื้น,หมาด,เย็นชื้น,เหนียวเหนอะ,เย็นชืดเหมือนคนตาย, See also: clammily adv. clamminess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
clammy(adj) ชื้น,หมาด,เย็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clammy hands, got it, no good.เข้าใจแล้ว มือผมเหนอะๆ ไม่ดี Chuck Versus the Helicopter (2007)
Just as her perky little tits seemed to literally shrink at my touch, so too did the connoisseur's cock fail to launch at the clammy touch of her hand and the lukewarm and loose embrace of her mouth.และนั่นล่ะจุดที่ปัญหามันเกิด ขณะที่อกเชิด ๆ ของเธอ เกือบหดคาลิ้นผม The Girlfriend Experience (2009)
A clammy scrap of bait.A clammy scrap of bait. Point of No Return (2010)
No one asks me to dances 'cause I have such clammy hands.ไม่มีใครเคยขอฉันไปงานเต้นรำเลย เพราะฉันมีมือที่เย็นชืดเหมือนคนตาย Sadie Hawkins (2013)
Clammy hands, nosebleeds. Just hope we're not too late.มือเย็นเฉียบ เลือดกำเดาไหล แค่หวังว่าเราไม่ได้มาช้าไปนะ In Extremis (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื้น[cheūn] (adj) EN: damp ; moist ; humid ; clammy  FR: humide ; moite ; suintant

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAMMY K L AE1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clammy (j) klˈæmiː (k l a1 m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湿黏[shī nián, ㄕ ㄋㄧㄢˊ, 湿 / ] clammy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feuchtkalt; feucht; klamm {adj} | feuchter; klammer | am feuchtesten; am klammstenclammy | more clammy | most clammy [Add to Longdo]
feuchter Händedruckclammy handshake [Add to Longdo]
klebrig {adj} | klebriger | am klebrigstenclammy | clammier | clammiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じめじめ[jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clammy
   adj 1: unpleasantly cool and humid; "a clammy handshake";
       "clammy weather"; "a dank cellar"; "dank rain forests"
       [syn: {clammy}, {dank}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top