ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clamber

K L AE1 M B ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clamber-, *clamber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clamber(vt) ปีนด้วยความลำบาก
clamber(vi) ปีนด้วยความลำบาก, Syn. mount, scramble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamber {clamberedvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clamberingvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clambers}vt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)

English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clamberingการเลื้อยคลุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่ายปีน(v) climb, See also: clamber, Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน, Example: โปรแกรมเดินป่าสู่น้ำตกเหวกระถินมีทั้งเดินขึ้นเนินเขา ป่ายปีน ไต่หน้าผาน้ำตกลงมาตามรากไม้, Thai Definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ป่าย(v) climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ช่างภาพประจำค่ายเก็บภาพอย่างละเอียดลออ แม้ถึงต้องปืนป่ายเพื่อเก็บภาพหายากก็ไม่เคยถอย, Thai Definition: ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก
ปีนป่าย(v) climb, See also: clamber, Syn. ป่ายปีน, ปีน, Example: เด็กๆ มีกิจกรรมฝึกตนหลายอย่าง เช่น ฝึกปีนป่าย ลอดอุโมงค์ ฝึกการทรงตัว, Thai Definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ปีน(v) climb, See also: clamber, Syn. ไต่, ป่ายปีน, ปีนป่าย, Example: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกัน, Thai Definition: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ตะกุยตะกาย(v) clamber, See also: climb, Syn. ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: เจ้ากระต่ายน้อยหัดกระโดดได้ 2 - 3 ที ก็หกคะเมนคว่ำไปข้างหน้ามันต้องตะกุยตะกายลุกขึ้นมายืนและเริ่มกระโดดใหม่, Thai Definition: พยายามป่ายปีนให้พ้นอันตราย
ตะเกียกตะกาย(v) scramble, See also: clamber, climb, Syn. ตะกาย, ปีนป่าย, Example: เด็กผู้หญิงจับเอาแมวดำตัวหนึ่งโยนลงไปในน้ำแล้วปล่อยให้มันตะเกียกตะกายปีนตลิ่งหนีไป, Thai Definition: พยายามป่ายปีนไป
ตะกาย(v) clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
ตะกาย(v) clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
ไต่(v) climb, See also: clamber, scale, Example: เครื่องบินยกตัวเองขึ้นจากรถ ไต่ขึ้นตามการบังคับของนักบิน, Thai Definition: เดินไปด้วยความระมัดระวัง, ขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าย[pāi] (v) EN: climb ; clamber  FR: grimper ; gravir
ปีน[pīn] (v) EN: climb ; scale ; clamber  FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนป่าย[pīnpāi] (v) EN: climb ; clamber  FR: grimper ; escalader
ไต่[tai] (v) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber  FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ตะกุยตะกาย[takuitakāi] (v) EN: clamber ; climb

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAMBER K L AE1 M B ER0
CLAMBERED K L AE1 M B ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clamber (v) klˈæmbər (k l a1 m b @ r)
clambers (v) klˈæmbəz (k l a1 m b @ z)
clambered (v) klˈæmbəd (k l a1 m b @ d)
clambering (v) klˈæmbərɪŋ (k l a1 m b @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
攀じる[よじる, yojiru] (v1) (See よじ登る) to clamber (up); to scale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clamber
   n 1: an awkward climb; "reaching the crest was a real clamber"
   v 1: climb awkwardly, as if by scrambling [syn: {clamber},
      {scramble}, {shin}, {shinny}, {skin}, {struggle},
      {sputter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top