ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

claimant

K L EY1 M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claimant-, *claimant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claimant(n) ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ, Syn. petitioner, claimer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claimant(เคล'เมินทฺ) n. ผู้เรียกร้อง,ผู้อ้างสิทธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
claimantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียกร้อง(n) one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คู่พิพาท(n) litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai Definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เรียกร้อง[phū rīekrøng] (n, exp) EN: claimant
ผู้ร้อง[phūrøng] (n) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIMANT K L EY1 M AH0 N T
CLAIMANTS K L EY1 M AH0 N T S
CLAIMANTS' K L EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claimant (n) klˈɛɪmənt (k l ei1 m @ n t)
claimants (n) klˈɛɪmənts (k l ei1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruchsteller {m} | Anspruchsteller {pl}claimant | claimants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーマー[kure-ma-] (n) claimer; claimant [Add to Longdo]
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
債権者[さいけんしゃ, saikensha] (n) (1) creditor; (2) claimant [Add to Longdo]
要求者[ようきゅうしゃ, youkyuusha] (n) claimant; requester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 claimant
   n 1: someone who claims a benefit or right or title; "claimants
      of unemployment compensation"; "he was a claimant to the
      throne"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top