ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumscribed

S ER2 K AH0 M S K R AY1 B D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumscribed-, *circumscribed*, circumscrib, circumscribe
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circumscribed-มีเขตรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumscribed circle; circumcircleวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumscribed pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumscribed polygon of a circle; circumpolygon of a circleรูปหลายเหลี่ยมล้อมวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circumscribed and Encapsulateเป็นก้อนชัดเจนมีขอบเขต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumscribedThat child's free time is circumscribed.

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMSCRIBED S ER2 K AH0 M S K R AY1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumscribed (v) sˈɜːʳkəmskraɪbd (s @@1 k @ m s k r ai b d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外接円[がいせつえん, gaisetsuen] (n) circumscribed circle [Add to Longdo]
自縛[じばく, jibaku] (n,vs) being circumscribed by one's own words and actions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  circumscribed
      adj 1: subject to limits or subjected to limits [syn:
             {circumscribed}, {limited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top