ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circle around

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circle around-, *circle around*, circle aroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circle around(phrv) บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle about
circle around(phrv) วนเวียนอยู่รอบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circle aroundAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
circle aroundThe family is sitting in a happy circle around the dining table.
circle aroundWe formed a circle around the teacher.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวียน[wīen] (v) EN: circle ; come round ; rotate ; be in a whirl ; move round ; circle around  FR: circuler ; tourner

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇の目の砂[じゃのめのすな, janomenosuna] (n) sand circle around the sumo ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circle around
   v 1: move around in a circular motion; "The Earth revolves
      around the Sun" [syn: {revolve around}, {circle around},
      {circle round}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top