ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cigarette

S IH2 G ER0 EH1 T   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cigarette-, *cigarette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cigarette[N] บุหรี่, Syn. cigaret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Cigarette industryอุตสาหกรรมบุหรี่ [TU Subject Heading]
Cigarette smokersคนสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Cigarettesบุหรี่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I suppose this is the end. Cigarette?เจ๋ง ฉันคิดว่านี่คือจุดจบ บุหรี่ไหม The Great Dictator (1940)
Get your cigars, cigarettes and chewing' tobacco.บุหรี่และเคี้ยวยาสูบ Pinocchio (1940)
- Cigarette?- บุหรี่มั้ยคะ Rebecca (1940)
She was lying on the divan, a large tray of cigarette stubs beside her.หล่อนนอนอยู่บนโซฟา มีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ข้างๆ Rebecca (1940)
One hand in her pocket, the other holding a cigarette.มือหนึ่งอยู่ในกระเป๋า อีกมือคีบบุหรี่ Rebecca (1940)
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้ Night and Fog (1956)
$25 for a cigarette is too much!บุหรี่มวนละ 25 ดอลลาร์ มันแพงไป Airplane! (1980)
- Got a cigarette, Nels?- มีบุหรี่มั้ย เนลส์ Airplane! (1980)
- Got a cigarette, Nels?- มีบุหรี่มั้ย เนลส์ Airplane! (1980)
Fix the cigarette lighter.การซ่อมไฟแช๊ก The Blues Brothers (1980)
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด The Blues Brothers (1980)
That's when a cigarette tastes best, after supper.นั่นเป็นเวลาที่สูบบุหรี่ได้รสชาติที่สุด หลังอาหารค่ำ Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cigaretteAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
cigaretteAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
cigaretteA new tax has been imposed on cigarettes.
cigaretteAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
cigaretteCigarette smoke fouls the air in a room.
cigaretteDon't drop cigarette ash on the carpet.
cigaretteDon't forget to extinguish your cigarette.
cigaretteEach package contains a score of cigarettes.
cigaretteEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
cigaretteEvery time cigarettes go up in price, many people try to give up smoking.
cigaretteFather gave up cigarettes.
cigaretteHe asked for a cigarette.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นกรอง[N] cigarette butt, Syn. ก้นกรองบุหรี่, Thai definition: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
ขี้โย[N] cheroot, See also: cigarette, Example: เขาเดินไปนั่งใต้ร่มกระท้อน แล้วหยิบเอาขี้โยขึ้นมาสูบ, Thai definition: บุหรี่ชนิดหนึ่ง
ไฟแช็ก[N] lighter, See also: cigarette lighter, Example: เขาควานหาไฟแช็กในกระเป๋าอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับถ่านไฟแช็ก เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยน้ำมันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น
โอสถมวน[N] cigarette, Syn. บุหรี่, Count unit: มวน, ตัว, Notes: (ราชา)
บุหรี่[N] cigarette, See also: tobacco, Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ, Example: วัยรุ่นพยายามจะสูบบุหรี่ เพราะเข้าใจว่า การสูบบุหรี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ใหญ่, Count unit: มวน, ตัว หรือเรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง, ห่อ, หีบ, Thai definition: ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย
ซองบุหรี่[N] cigarette case, See also: cigar-case, Example: ข้างซองบุหรี่มีคำเตือนว่า สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ซอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar   FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.)
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter   FR: briquet [m]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette   FR: allumer une cigarette
ขี้บุหรี่[n.] (khīburī) FR: cendre de cigarette [f]
ควันบุหรี่[n. exp.] (khwan burī) FR: fumée de cigarette [f]
ก้นบุหรี่[n. exp.] (kon burī) EN: cigarette butt ; cigarette stub   FR: mégot [m]
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī mūan neung) EN: roll a cigarette   FR: rouler une cigarette

CMU English Pronouncing Dictionary
CIGARETTE    S IH2 G ER0 EH1 T
CIGARETTES    S IH2 G ER0 EH1 T S
CIGARETTE'S    S IH2 G ER0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cigarette    (n) sˌɪgərˈɛt (s i2 g @ r e1 t)
cigarettes    (n) sˌɪgərˈɛts (s i2 g @ r e1 t s)
cigarette-case    (n) sˌɪgərˈɛt-kɛɪs (s i2 g @ r e1 t - k ei s)
cigarette-cases    (n) sˌɪgərˈɛt-kɛɪsɪz (s i2 g @ r e1 t - k ei s i z)
cigarette-paper    (n) sˌɪgərˈɛt-pɛɪpər (s i2 g @ r e1 t - p ei p @ r)
cigarette-holder    (n) sˌɪgərˈɛt-houldər (s i2 g @ r e1 t - h ou l d @ r)
cigarette-holder    (n) sˌɪgərˈɛt-houldəz (s i2 g @ r e1 t - h ou l d @ z)
cigarette-papers    (n) sˌɪgərˈɛt-pɛɪpəz (s i2 g @ r e1 t - p ei p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke, #2,345 [Add to Longdo]
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense, #9,327 [Add to Longdo]
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar, #14,778 [Add to Longdo]
烟灰[yān huī, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ, / ] cigarette ash, #46,776 [Add to Longdo]
纸烟[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, / ] cigarette, #78,569 [Add to Longdo]
烟卷儿[yān juǎn r, ㄧㄢ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, / ] cigarette, #255,364 [Add to Longdo]
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] cigarette butt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter [Add to Longdo]
Zigarette {f} | Zigaretten {pl} | sich seine eigenen Zigaretten drehencigarette | cigarettes | to roll one's own cigarettes [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette automat [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette machine [Add to Longdo]
Zigarettenetui {n}cigarette case [Add to Longdo]
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke [Add to Longdo]
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet [Add to Longdo]
Zigarettenspitze {f}cigarette holder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt) [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
シガレット[, shigaretto] (n) cigarette [Add to Longdo]
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case [Add to Longdo]
シガレットパンツ[, shigarettopantsu] (n) cigarette pants [Add to Longdo]
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper [Add to Longdo]
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cigarette
      n 1: finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking [syn:
           {cigarette}, {cigaret}, {coffin nail}, {butt}, {fag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top