ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chute

SH UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chute-, *chute*
Possible hiragana form: ちゅて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chute(n) ทางหรือช่องลาดเอียง (สำหรับให้สิ่งของตกลงมา)
chute(n) น้ำตก, Syn. waterfall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
parachute(แพ'ระซูท) n. ร่มชูชีพ vi. ทิ้งลงด้วยร่มชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
parachute(n) ร่มชูชีพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chuteปล่องทิ้งขยะ, Example: ปล่องสำหรับทิ้งขยะในอาคารสูงหลายชั้น เช่น คอนโดมิเนียม [สิ่งแวดล้อม]
chutechute, รางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
chute blockschute blocks, แท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
chute spillwaychute spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแบบรางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่ง[ding] (v) EN: fall down ; plummet ; straight down  FR: chuter
ดิ่งพสุธา[dingphasuthā] (n) EN: parachute  FR: parachute [m]
โดดร่ม[dōt rom] (v, exp) EN: parachute  FR: sauter en parachute
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การลดลง[kān lotlong] (n, exp) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การตก[kān tok] (n) EN: precipitation ; drop  FR: précipitation [f] ; chute [f]
กลัวตก[klūa tok] (v, exp) EN: be afraid of falling  FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
กระโดดร่ม[kradōt rom] (v, exp) EN: parachute  FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
ล้ม[lom] (v) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop  FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUTE SH UW1 T
CHUTES SH UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chute (n) ʃˈuːt (sh uu1 t)
chutes (n) ʃˈuːts (sh uu1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターシュート;ウオーターシュート[uo-ta-shu-to ; uo-ta-shu-to] (n) water chute [Add to Longdo]
シューター[shu-ta-] (n) (1) shooter; (2) chute [Add to Longdo]
シュート[shu-to] (n,vs) (1) shoot; (2) chute; (P) [Add to Longdo]
ダストシュート[dasutoshu-to] (n) rubbish disposal chute (wasei [Add to Longdo]
デシューツ[deshu-tsu] (n) {comp} Deschutes [Add to Longdo]
デシュート[deshu-to] (n) {comp} Deschutes [Add to Longdo]
パラシュート[parashu-to] (n) parachute; (P) [Add to Longdo]
パラシュートスカート[parashu-tosuka-to] (n) parachute skirt [Add to Longdo]
メールシュート[me-rushu-to] (n) mail chute [Add to Longdo]
開傘[かいさん, kaisan] (n) opening of a parachute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デシューツ[でしゅーつ, deshu-tsu] Deschutes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chute
   n 1: rescue equipment consisting of a device that fills with air
      and retards your fall [syn: {parachute}, {chute}]
   2: sloping channel through which things can descend [syn:
     {chute}, {slide}, {slideway}, {sloping trough}]
   v 1: jump from an airplane and descend with a parachute [syn:
      {chute}, {parachute}, {jump}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top