ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

churlishly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churlishly-, *churlishly*, churlish
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churlishly (a) tʃˈɜːʳlɪʃliː (ch @@1 l i sh l ii)
churlish (j) tʃˈɜːʳlɪʃ (ch @@1 l i sh)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churlish(adj) หยาบคาย, Syn. rude, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish

English-Thai: Nontri Dictionary
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้งอน(adj) peevish, See also: petulant, churlish, fractious, Example: เธอเป็นหญิงที่ประเสริฐที่สุดแม้จะขี้งอนและใจน้อยแต่เธอก็ห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai Definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
โฉ่งฉ่าง(adj) blunt, See also: churlish, rude, unmannerly, Syn. เปิดเผย, Example: เธอเป็นคนนิสัยโฉ่งฉ่างอย่างนี้เอง มีอะไรก็พูดตรงไปตรงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้งอน[khī-ngøn] (adj) EN: peevish ; petulant ; churlish ; fractious

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURLISH CH ER1 L IH0 SH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungehobeltheit {f}churlishness [Add to Longdo]
flegelhaftchurlish [Add to Longdo]
flegelhaft {adv}churlishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  churlishly
      adv 1: in a churlish manner; "the store owner treated his
             customers churlishly" [syn: {churlishly}, {surlily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top