ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronicler

K R AA1 N IH0 K L ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronicler-, *chronicler*
English-Thai: Nontri Dictionary
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์,นักประวัติศาสตร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're preceptors, beholders, chroniclers of all that which man does not understand.เราเป็นผู้สอน บรรดาผู้เฝ้ามอง ผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด\Mซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจ As Time Goes By (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICLER K R AA1 N IH0 K L ER0
CHRONICLERS K R AA1 N IH0 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicler (n) krˈɒnɪklər (k r o1 n i k l @ r)
chroniclers (n) krˈɒnɪkləz (k r o1 n i k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronist {m} | Chronisten {pl}chronicler | chroniclers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chronicler
      n 1: someone who writes chronicles

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top