ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chop

CH AA1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chop-, *chop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chop(vi) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนไหวโดยทันทีทันใด
chop(n) ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)
chop(vt) ฟัน (ต้นไม้), See also: ตัด ต้นไม้, Syn. chop up, hack, whack
chop(vt) สับ, See also: หั่นเป็นชิ้นๆ, ตัดเป็นชิ้น, Syn. dice, cut up
chop(vt) หวดอย่างแรง, See also: ตีอย่างแรง
chops(n) ขากรรไกร, Syn. jaws
chops(sl) ปาก
choppy(adj) ที่มีคลื่นมาก, Syn. wavy, rneven
chopsy(sl) คุยจ้อ
chop up(phrv) ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. hash up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
chop sooy(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
chop suey(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
choplogicn. การโต้เถียงที่อ้างเหตุผลผิด ๆ
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
choppingadj. ใหญ่และแข็งแรง
chopping blockn. เขียง,เขียงหั่นเนื้อหรืออาหาร
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
archoplasm(อาร์'โคพลาสซึม) n. = archiplasm. -archoplasmic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
chopper(n) ผู้สับ,คนตัด,ผู้ฟัน,มีด,บังตอ,ขวาน
CHOPPING chopping block(n) เขียง
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
chopsticks(n) ตะเกียบ
psychopathic(adj) เกี่ยวกับโรคจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chopตราประทับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chopartข้อระหว่างกระดูกข้อเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chop1. Finely chop the chicken breast meat.
chopAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
chopBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
chopBut there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
chopChop down a tree with an ax.
chopChopin sits at the piano and begins to play.
chopChop the cabbage into short pieces.
chopForks and chopsticks became popular because they could easily handle hot food.
chopFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
chopHe chopped down the branch with an ax.
chopHe is a Chopin for our times.
chopHe used chopsticks in an awkward way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปังตอ(n) cleaver, See also: chopper, Syn. มีดปังตอ, Example: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: มีดใหญ่ทำครัว, Notes: (จีน)
เกรียก(v) split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai Definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
เขียง(n) chopping block, Example: แม่ค้าวางเนื้อหมูลงบนเขียงก่อนที่จะลงมือสับให้ละเอียด, Count Unit: อัน, เขียง, Thai Definition: ไม้รองรับการสับหั่น มักเป็นแผ่นกลมๆ
ผ่า(v) chop, Example: ชาวนาผ่าฟืนเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม, Thai Definition: ทําให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวาน
แล่ง(v) spilt, See also: chop, cleave, break, Syn. ผ่า, ฟัน, Example: ฉันจะแล่งกระบาลแก ถ้าขืนแกยังหาเรื่องเดือดร้อนมาให้อีก, Thai Definition: ทำให้แตก
อีโต้(n) chopping knife, Syn. มีดโต้, ปังตอ, Count Unit: เล่ม
ตะเกียบ(n) chopsticks, Example: คนจีนนิยมรับประทานอาหารด้วยตะเกียบมากกว่าช้อนส้อม, Count Unit: คู่,ข้าง, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับคีบอาหารทำด้วยไม้หรืองา
ฉะ(v) slash, See also: chop, hack, cut, hit, Syn. ฟัน, Example: ลุงก้มหน้าก้มตาฉะมะพร้าวไม่หยุดพัก เพราะยังเหลือมะพร้าวกองอยู่เป็นภูเขา, Thai Definition: ฟันลงไป
เฉาะ(v) chop, See also: cut, slit open, break open, Syn. สับ, Example: แม่ค้าเฉาะฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆ พอคำน่ารับประทาน
การผ่า(n) slitting, See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving, Syn. การตัด, การหั่น, Example: ฉันเรียนการผ่าฟืนจากปู่ของฉัน, Thai Definition: การทำให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวานอย่างผ่าฟืน, โดยปริยายหมายถึงกริยาที่ทำให้แยกออก เช่น ผ่าฝี ผ่าปากม้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
เฟรเดริก-ฟรองซัวส์ โชแปง[Frēdērik-Frøngsūa Chōpaēng] (n, prop) EN: Chopin  FR: Frédéric Chopin
ห้างร้าน[hāngrān] (n) EN: shops ; stores  FR: boutique [f] ; échoppe [f]
หั่นละเอียด[han la-īet] (v, exp) EN: chop finely ; mince  FR: hacher finement ; émincer
อีโต้[ītō] (n) EN: chopping knife ; hacking knife  FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
จัก[jak] (v) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink
แก้ว[kaēo] (n) EN: glass ; tumbler  FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOP CH AA1 P
CHOPS CH AA1 P S
CHOPP CH AA1 P
CHOPRA CH AA1 P R AH0
CHOPER CH OW1 P ER0
CHOPIN SH OW1 P AE0 N
CHOPPY CH AA1 P IY0
CHOPPER CH AA1 P ER0
CHOPPED CH AA1 P T
CHOPLIN CH AA1 P L IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chop (v) tʃˈɒp (ch o1 p)
chops (v) tʃˈɒps (ch o1 p s)
Chopin (n) ʃˈoupæn (sh ou1 p a n)
choppy (j) tʃˈɒpiː (ch o1 p ii)
chopped (v) tʃˈɒpt (ch o1 p t)
chopper (n) tʃˈɒpər (ch o1 p @ r)
Chopwell (n) tʃˈɒpwɪl (ch o1 p w i l)
choppers (n) tʃˈɒpəz (ch o1 p @ z)
choppier (j) tʃˈɒpɪəʳr (ch o1 p i@ r)
chopping (v) tʃˈɒpɪŋ (ch o1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, ] chopsticks, #8,754 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] chop (meat), #16,004 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] chopstick, #23,970 [Add to Longdo]
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion, #27,450 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] chop; carve wood, #34,265 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] chopsticks, #50,213 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] chopped meat or fish, #96,958 [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] chopped meat; trifles, #175,175 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] chop; carve wood, #648,149 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] chopstick [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj, slang) เล็กน้อย, เล็กๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
erschöpft(adj) เหนื่อยล้า, หมดแรง เช่น Er ist erschöpft von der Arbeit. เขาหมดแรงจากการทำงาน
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kotelett {m} [cook.] | Koteletten {pl}; Koteletts {pl}chop | chops [Add to Longdo]
Chopistärling {m} [ornith.]Chopi Blackbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おかか[okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ちょっぴり[choppiri] (adv) very little bit; just a smidgin; wee bit; (P) [Add to Longdo]
ちょん[chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chop
   n 1: the irregular motion of waves (usually caused by wind
      blowing in a direction opposite to the tide); "the boat
      headed into the chop"
   2: a small cut of meat including part of a rib
   3: a jaw; "I'll hit him on the chops"
   4: a tennis return made with a downward motion that puts
     backspin on the ball [syn: {chop}, {chop shot}]
   5: a grounder that bounces high in the air [syn: {chop},
     {chopper}]
   v 1: cut into pieces; "Chop wood"; "chop meat" [syn: {chop},
      {chop up}]
   2: move suddenly
   3: form or shape by chopping; "chop a hole in the ground"
   4: strike sharply, as in some sports
   5: cut with a hacking tool [syn: {chop}, {hack}]
   6: hit sharply

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top