ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choleric

K AA1 L ER0 IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choleric-, *choleric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choleric(adj) ที่อารมณ์เสียง่าย, Syn. irritable, quick-tempered, peevish

English-Thai: Nontri Dictionary
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cholericอารมณ์โกรธ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOLERIC K AA1 L ER0 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choleric (j) kˈɒlərɪk (k o1 l @ r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Choleriker {m}; Cholerikerin {f}choleric type [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胆汁質[たんじゅうしつ, tanjuushitsu] (n) choleric temperament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choleric
   adj 1: easily moved to anger; "men of the choleric type take to
       kicking and smashing"- H.G.Wells
   2: quickly aroused to anger; "a hotheaded commander" [syn:
     {choleric}, {irascible}, {hotheaded}, {hot-tempered}, {quick-
     tempered}, {short-tempered}]
   3: characterized by anger; "a choleric outburst"; "an irascible
     response" [syn: {choleric}, {irascible}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top