ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choler

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choler-, *choler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cholera(n) อหิวาตกโรค, See also: อหิวาต์
choleric(adj) ที่อารมณ์เสียง่าย, Syn. irritable, quick-tempered, peevish

English-Thai: Nontri Dictionary
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
cholera(n) อหิวาตกโรค
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
choleraอหิวาตกโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choleretic; cholagogueยาขับน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choleraอหิวาตกโรค [TU Subject Heading]
Choleraอหิวาตกโรค,อหิวาต์ [การแพทย์]
Cholera Toxinพิษอหิวาต์,โรคอหิวาห์ตกโรค [การแพทย์]
Cholera Vaccineวัคซีนอหิวาตกโรค;อหิวาตกโรค,วัคซีน;วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค [การแพทย์]
Cholera Vaccine, Oralวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Cholera vaccinesวัคซีนอหิวาตกโรค [TU Subject Heading]
Cholera, Asiaticอหิวาตกโรค [การแพทย์]
Choleresisโคลีเรซิส [การแพทย์]
Choleretic Actionการหลั่งน้ำดี [การแพทย์]
Cholereticsสารโคลีเรติค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cholerCholera germs were found in the food.
cholerCholera is uncommon in Japan.
cholerInfect the area with cholera.
cholerThere has been another case of cholera in the neighborhood.
cholerThere have been many cases of cholera this year.
cholerTwo hundred people died of cholera last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า(n) cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai Definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
อหิวาต์(n) cholera, Syn. อหิวาตกโรค, Example: ในฤดูร้อนพยาบาลที่สถานีอนามัยก็จะมาฉีดยาป้องกันอหิวาต์ให้กับคนในหมู่บ้าน, Thai Definition: ชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่ง มีอาการลงราก
อหิวาตกโรค(n) cholera, Syn. อหิวาต์, Example: อหิวาตกโรคกำลังระบาดไปทั่วประเทศ, Thai Definition: ชื่อโรคระบาดชนิดหนึ่ง มีอาการลงราก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อหิวาตกโรค[ahiwātakarōk] (n) EN: cholera  FR: choléra [m]
ห่า[hā] (n) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease  FR: peste [f] ; choléra [m]
ตายห่า[tāihā] (v) EN: die of cholera ; die of epidemic disease

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOLERA K AA1 L ER0 AH0
CHOLERIC K AA1 L ER0 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choler (n) kˈɒlər (k o1 l @ r)
cholera (n) kˈɒlərə (k o1 l @ r @)
cholers (n) kˈɒləz (k o1 l @ z)
choleric (j) kˈɒlərɪk (k o1 l @ r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霍乱[huò luàn, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] cholera, #28,175 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] cholera, #71,173 [Add to Longdo]
瘪螺痧[biě luó shā, ㄅㄧㄝˇ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄚ, / ] cholera (with dehydration) [Add to Longdo]
霍乱毒素[huò luàn dú sù, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, / ] cholera toxin [Add to Longdo]
霍乱菌苗[huò luàn jūn miáo, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, / ] cholera vaccine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Choleriker {m}; Cholerikerin {f}choleric type [Add to Longdo]
cholerisch {adj}choleric; irascible [Add to Longdo]
cholerisch {adv}irascibly [Add to Longdo]
Cholera {f} [med.]cholera [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレラ菌[コレラきん, korera kin] (n) vibrio cholerae [Add to Longdo]
仮性小児コレラ[かせいしょうにコレラ, kaseishouni korera] (n) infantile pseudocholera [Add to Longdo]
家禽コレラ[かきんコレラ, kakin korera] (n) fowl cholera [Add to Longdo]
疑似コレラ[ぎじコレラ, giji korera] (n) para-cholera; suspected case of cholera [Add to Longdo]
虎列剌(ateji)[これら;コレラ(P), korera ; korera (P)] (n) (uk) cholera (eng [Add to Longdo]
胆汁質[たんじゅうしつ, tanjuushitsu] (n) choleric temperament [Add to Longdo]
豚コレラ[とんコレラ;ぶたコレラ, ton korera ; buta korera] (n) hog cholera; swine fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choler
   n 1: an irritable petulant feeling [syn: {irritability},
      {crossness}, {fretfulness}, {fussiness}, {peevishness},
      {petulance}, {choler}]
   2: a strong emotion; a feeling that is oriented toward some real
     or supposed grievance [syn: {anger}, {choler}, {ire}]
   3: a humor that was once believed to be secreted by the liver
     and to cause irritability and anger [syn: {yellow bile},
     {choler}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top