ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chitchat

CH IH1 T CH AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chitchat-, *chitchat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chitchat(n) การคุยเล่น, See also: การพูดคุยกันเล่นๆ, Syn. gab, gabfest, small talk
chitchat(vi) คุยเล่น, See also: พูดคุยกันเล่นๆ, Syn. chaffer, chat, chatter
chitchat(sl) การพูดคุย, See also: การคุยเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chitchatvi.,n. (การ) คุยไปเรื่อย,สนทนาเรื่องสัพเพเหระ,นินทา,คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนินทา(n) gossip, See also: chitchat, Syn. การพูดลับหลัง, การซุบซิบ, การซุบซิบนินทา, Ant. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ, Example: การนินทาคนอื่นเป็นบาป, Thai Definition: คำติเตียนลับหลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
CHITCHAT CH IH1 T CH AE2 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
雑話[ざつわ, zatsuwa] (n,vs) chitchat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chitchat
   n 1: light informal conversation for social occasions [syn:
      {chitchat}, {chit-chat}, {chit chat}, {small talk}, {gab},
      {gabfest}, {gossip}, {tittle-tattle}, {chin wag}, {chin-
      wag}, {chin wagging}, {chin-wagging}, {causerie}]
   v 1: talk socially without exchanging too much information; "the
      men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
      {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
      {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
      {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top