ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chipper

CH IH1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chipper-, *chipper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chipper(adj) ร่าเริง, Syn. cheerful, happy, lively
chipper(sl) สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน), See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chippers (Woodworking machinery)เครื่องย่อยไม้ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIPPER CH IH1 P ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起扑杆[qǐ pū gān, ㄑㄧˇ ㄆㄨ ㄍㄢ, / ] chipper (golf) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chipper
   adj 1: having a cheerful, lively, and self-confident air;
       "looking chipper, like a man...diverted by his own wit"-
       Frances G. Patton; "life that is gay, brisk, and
       debonair"- H.M.Reynolds; "walked with a jaunty step"; "a
       jaunty optimist" [syn: {chipper}, {debonair},
       {debonaire}, {jaunty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top