ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chip

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chip-, *chip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chip(n) การสลัก, See also: การถาก, การแกะ
chip(vt) ตัดออก, See also: ตัด
chip(vi) แตก, See also: กระเทาะ, Syn. crack, break
chip(vt) ถาก, See also: สกัด, แกะ
chip(vt) ทำให้เป็นรอยแหว่ง
chip(n) เบี้ย, See also: ชิพ, เบี้ยที่ใช้แทนเงินในการเล่นพนัน, Syn. token, counter, piece
chip(n) มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ
chip(n) รอยแหว่ง, See also: รอยแตก
chip(n) เศษที่แตกออก, See also: เศษที่บิ่นออก, Syn. fragment, thin slice
chip(n) แผ่นไมโครชิป, See also: ไมโครชิป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
chipboardn. กระดานแข็งถูก ๆ
chipmunkn. กระรอกขนาดเล็กจำพวก Tamias,กระแต
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group
potato chipsn. มันที่หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วทอด

English-Thai: Nontri Dictionary
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
chip(vt) เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบางๆ
archipelago(n) หมู่เกาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chipชิป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chipชิป [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chip sampleชุดตัวอย่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Chippendaleเครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chipping gogglesแว่นกันสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chipping hammerค้อนเคาะขี้เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chipping markรอยเคาะ [มีความหมายเหมือนกับ tool mark] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chipชิป [คอมพิวเตอร์]
Chipก้อนเล็กๆ [การแพทย์]
Chip scale packagingการบรรจุชิปวงจรรวม [TU Subject Heading]
Chipcoteชิบโคท [การแพทย์]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Chippers (Woodworking machinery)เครื่องย่อยไม้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chipsets(n) ชิปเซ็ต สำหรับควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ บนแผงวงจร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chipBob's really chip off the old block.
chipHe always talks as though he knows how to handle himself but you never know how he'll act when the chips are down.
chipHelp yourself to more potato chips.
chipIt's time to call in our chips.
chipI've chipped off a piece of the glass.
chipJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.
chipJohn Tel is expected to delay the release of its chip set until August.
chipKen's really a chip off the old block.
chipMy back tooth has chipped.
chipNot all English people like fish and chips.
chipNot English people like fish and chips.
chipThese potato chips are good enough to make you want more.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิ่น(adj) nicked, See also: chipped, Example: คนโบราณเขาถือกัน ไม่ให้ใช้ถ้วยชามบิ่น เพราะจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัว, Thai Definition: ที่แตกลิไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด
บิ่น(v) nick, See also: chip, Example: จานมันบิ่นไปนิดเดียวเอง ซื้อไปเถอะแบบมันสวยดี, Thai Definition: แตกลิไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด
บาก(v) chip off, See also: notch, Syn. ถาก, กรีด, Example: เขาบากต้นไม้เป็นขั้นบันไดโดยใช้มีดด้ามยาวที่มีความคมมาก, Thai Definition: ใช้สิ่งมีคมฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นแผล เป็นรอย หรือเป็นทางเข้าไป
ชิป(n) microchip, See also: chip, Example: สถาบันการศึกษาวิจัยสนับสนุนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชิปที่เล็ก, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: แผ่นซิลิคอนขนาดจิ๋วที่บรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ได้จำนวนมาก ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การถาก(n) chipping, See also: whittling, chop, cutting, hewing (wood), trim, Syn. กาลอก, การขูด, การปลอก, การตัด, การเหลา, การเกลา, การเล็ม, Example: การถากเปลือกไม้ต้องทำอย่างเบามือ มิฉะนั้นเนื้อเยื่อบางส่วนอาจถูกทำลาย, Thai Definition: การฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น การถากเปลือกไม้ การถากเสา, การใช้จอบ เป็นต้น ดายให้เตียน เช่น การถากหญ้า การถากดิน
บิ่น(adj) nicked, See also: chipped, notched, Example: คนโบราณเขาถือกัน ไม่ให้ใช้ถ้วยบิ่น เพราะจะนำสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัว, Thai Definition: ที่แตกไปเล็กน้อยที่คม ที่แง่ หรือที่ยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาก[bāk] (v) EN: bevel ; chip off  FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
เบี้ย[bīa] (n) EN: counter ; chip  FR: jeton [m]
บิ่น[bin] (v) EN: be nicked ; get nicked ; chip ; be chipped ; get chipped ; be notched  FR: ébrécher
บุบสลาย[bupsalāi] (v) EN: damage ; break ; chip
ชิป[chip] (n) EN: chip  FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
การตัด[kān tat] (n) EN: cut ; chipping  FR: coupe [f] ; amputation [f]
กระแต[krataē] (n) EN: treeshrew ; chipmunk  FR: petit d'écureuil [m]
ลัก[lak] (v) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer  FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ลงขัน[longkhan] (v) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection  FR: cotiser ; contribuer ; participer
มันฝรั่งทอด[man farang thøt] (n, exp) EN: French fries ; fried potatoes  FR: frite [f] ; chips [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIP CH IH1 P
CHIPS CH IH1 P S
CHIPPY CH IH1 P IY0
CHIPPS CH IH1 P S
CHIP'S CH IH1 P S
CHIPOTE CH IH0 P OW1 T
CHIPCOM CH IH1 P K AA2 M
CHIPPER CH IH1 P ER0
CHIPPED CH IH1 P T
CHIPMAN CH IH1 P M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chip (v) tʃˈɪp (ch i1 p)
chips (v) tʃˈɪps (ch i1 p s)
chipped (v) tʃˈɪpt (ch i1 p t)
chipmunk (n) tʃˈɪpmʌŋk (ch i1 p m uh ng k)
chipping (v) tʃˈɪpɪŋ (ch i1 p i ng)
chipboard (n) tʃˈɪpbɔːd (ch i1 p b oo d)
chipmunks (n) tʃˈɪpmʌŋks (ch i1 p m uh ng k s)
chippings (n) tʃˈɪpɪŋz (ch i1 p i ng z)
Chippenham (n) tʃˈɪpnəm (ch i1 p n @ m)
Chippendale (n) tʃˈɪpəndɛɪl (ch i1 p @ n d ei l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芯片[xīn piàn, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄢˋ, ] chip, #4,389 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means, #4,860 [Add to Longdo]
碎片[suì piàn, ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; fragment; splinter; tatter, #9,276 [Add to Longdo]
芯片组[xīn piàn zǔ, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] chipset, #11,572 [Add to Longdo]
晶片[jīng piàn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; wafer, #45,444 [Add to Longdo]
脆片[cuì piàn, ㄘㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip [Add to Longdo]
起扑[qǐ pū, ㄑㄧˇ ㄆㄨ, / ] chip shot (golf) [Add to Longdo]
起扑杆[qǐ pū gān, ㄑㄧˇ ㄆㄨ ㄍㄢ, / ] chipper (golf) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chip {m} [electr.]chip [Add to Longdo]
Chipkarte {f}smart card [Add to Longdo]
Chip-Kondensator {m} [electr.]chip capacitor [Add to Longdo]
Chip-Scheibe {f} [electr.] | Chip-Scheiben {pl}chip-slice | chip-slices [Add to Longdo]
Chips {pl}; Kartoffelchips {pl} [cook.]chips [Am.]; crisps [Br.] [Add to Longdo]
Chip-Testgerät {n} [electr.]chip tester [Add to Longdo]
Chip-Widerstand {m} [electr.]chip resistor [Add to Longdo]
Fritteuse {f}; Friteuse {f} [alt]chip pan; deep fat fryer; deep fryer [Am.] [Add to Longdo]
Spankorb {m}chip basket [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
がちんがちん[gachingachin] (n) tick-tock; chipping (sound) [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ちっぽけ[chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
ぽちぽち[pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
チップ[ちっぷ, chippu] chip [Add to Longdo]
チップセット[ちっぷせっと, chippusetto] chip set [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chip
   n 1: a small fragment of something broken off from the whole; "a
      bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip},
      {flake}, {fleck}, {scrap}]
   2: a triangular wooden float attached to the end of a log line
   3: a piece of dried bovine dung [syn: {chip}, {cow chip}, {cow
     dung}, {buffalo chip}]
   4: a thin crisp slice of potato fried in deep fat [syn: {chip},
     {crisp}, {potato chip}, {Saratoga chip}]
   5: a mark left after a small piece has been chopped or broken
     off of something [syn: {check}, {chip}]
   6: a small disk-shaped counter used to represent money when
     gambling [syn: {chip}, {poker chip}]
   7: electronic equipment consisting of a small crystal of a
     silicon semiconductor fabricated to carry out a number of
     electronic functions in an integrated circuit [syn: {chip},
     {microchip}, {micro chip}, {silicon chip}, {microprocessor
     chip}]
   8: (golf) a low running approach shot [syn: {chip}, {chip shot}]
   9: the act of chipping something [syn: {chip}, {chipping},
     {splintering}]
   v 1: break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped" [syn:
      {chip}, {chip off}, {come off}, {break away}, {break off}]
   2: cut a nick into [syn: {nick}, {chip}]
   3: play a chip shot
   4: form by chipping; "They chipped their names in the stone"
   5: break a small piece off from; "chip the glass"; "chip a
     tooth" [syn: {chip}, {knap}, {cut off}, {break off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top