ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

china

CH AY1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -china-, *china*
Possible hiragana form: ちな
English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
china(n) เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. chinaware, porcerlain
China(n) จีน, See also: เมืองจีน, ประเทศจีน
China(n) ประเทศจีน, See also: จีน, เมืองจีน
china(sl) เพื่อน (คำเรียก), See also: สหาย
Chinaman(n) คนจีน, Syn. Chinese person
China Sea(n) ท้องทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
Chinatown(n) ชุมชนคนจีนในต่างแดน
chinaware(n) เครื่องลายคราม, Syn. china
china clay(n) ดินขาว, See also: ดินขาวใช้ทำกระเบื้อง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Syn. kaolin, porcelain clay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
china(ไช'นะ) n. เครื่องเคลือบดินเผา,เครื่องลายคราม
china barkเปลือกต้นซิงโคนา
china clayn. ดินที่ใช้ทำเครื่องดินเผา
china sean. ทะเลจีนตอนใต้ร่วมกับทะเลจีนด้านตะวันออก
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
echinateadj. มีหนาม
echinatedadj. มีหนาม
indo-china(อิน'โดไช'นะ) n. อินโดจีน (ประกอบด้วย เวียดนาม,ลาว,เขมร,ไทย,พม่า,มาเลเซียและสิงคโปร์), Syn. Farther India
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.

English-Thai: Nontri Dictionary
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaman(n) คนจีน,ชาวจีน,เจ๊ก
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
china clayไชนาเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china stoneไชนาสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china white; blance de chineเครื่องถ้วยกระเบื้องขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
china; chinawareเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinaจีน [TU Subject Heading]
China Clayดินเหนียว [การแพทย์]
China Manคนจีน [การแพทย์]
China, Southeastจีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
China, Southwestจีน (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinawareเครื่องลายคราม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- China cupid, sir.- ตุ๊กตากามเทพกระเบื้องเคลือบครับ Rebecca (1940)
The fact is, I broke the china cupid.ฉันเป็นคนทําตุ๊กตานั่นเเตกเอง Rebecca (1940)
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Now, when Viet Nam falls, is China Next?ถ้าเวียดนามล่มสลายแล้ว จีนจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่า? Dirty Dancing (1987)
You must come to China and meet them and tell them all about their mother.แล้วเล่าเรื่องแม่ของพวกเขาให้พวกเขาฟัง The Joy Luck Club (1993)
But what I had done in China was always with me.แต่สิ่งที่ฉันทำลงไปในเมืองจีนยังคงอยู่กับฉัน The Joy Luck Club (1993)
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ The Joy Luck Club (1993)
Well, take all of this love with you to China tonight.เก็บเอาความรักทั้งหมดที่นี่ ไปเมืองจีนกับเธอด้วยนะคืนนี้ The Joy Luck Club (1993)
You know I write letter to your sisters telling them how happy you are to find them, how happy you are you go to China to see them...เธอรู้ว่าป้าเขียนจดหมายไปหาพวกพี่สาวเธอ... บอกว่าเธอดีใจแค่ไหนที่หาพวกเขาเจอ เธอดีใจขนาดไหน ที่จะได้ไปเมืองจีนเพื่อพบพวกเขา... The Joy Luck Club (1993)
India and China and Baltimore.อินเดีย จีน บัลติมอร์ Good Will Hunting (1997)
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chinaAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
chinaAll I know is that he came from China.
chinaAnticipate a trip to China.
chinaAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
chinaAre you going to pay a visit to China this fall?
chinaBeauty in China was associated with wealth.
chinaChina and Japan differ in many points.
chinaChina is about twenty-five times as large as Japan.
chinaChina is leading exporter of arms.
chinaChina is much larger than Japan.
chinaChina is rich in natural resources.
chinaChina is the largest country in Asia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาลิน(n) Kaolin, See also: china clay, Syn. เกาเหลียง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: ดินเกาลินเกิดจากจากการแปรสภาพของหินแกรนิตเป็นหินฟันม้า มีความบริสุทธิ์สูง, Thai Definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เกาเหลียง(n) Kaoliang, See also: china clay, sorghum, Syn. เกาลิน, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: เครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องต้องเตรียมดินขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีส่วนผสมของดินประกอบด้วย หินควอตซ์ ดินเกาเหลียง ดินเหนียวขาว, Thai Definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เครื่องลายคราม(n) Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai Definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกระเบื้อง(n) chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเคลือบ(n) porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก
ประเทศจีน(n) People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
จีน(n) China, Syn. เมืองจีน, ประเทศจีน, Example: ปัญญาชนเหล่านี้ได้เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในจีน, Thai Definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
ดินเกาลิน(n) kaolin, See also: China clay, Syn. ดินเกาเหลียง
ดินเกาเหลียง(n) kaolin, See also: China clay, Syn. ดินเกาลิน
ต้นแก้ว(n) China box-tree, See also: Marraya paniculata, Example: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น, Count Unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ดินเกาเหลียง[din kaolīeng] (n, exp) EN: kaolin ; China clay  FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[din kaolin] (n, exp) EN: kaolin ; China clay  FR: kaolin [m]
อินโดจีน[Indōjīn] (n, prop) EN: Indochina  FR: Indochine [f]
อินโดจีน ฝรั่งเศส[Indōjīn Farangsēt] (n, prop) EN: French Indochina
จีน[Jīn] (n, prop) EN: China  FR: Chine [f]
การคบคิด[kān khopkhit] (n) EN: conspiracy  FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
เกาลิน[kaolin] (n) EN: kaolin ; china clay  FR: kaolin [m]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน[Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn] (n, prop) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China
แหลมอินโดจีน[laēm Indōjīn] (n, prop) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina  FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINA CH AY1 N AH0
CHINA'S CH AY1 N AH0 Z
CHINATOWN CH AY1 N AH0 T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
China (n) tʃˈaɪnə (ch ai1 n @)
china (n) tʃˈaɪnə (ch ai1 n @)
chinaware (n) tʃˈaɪnəwɛəʳr (ch ai1 n @ w e@ r)
china-closet (n) tʃˌaɪnə-klˈɒzɪt (ch ai2 n @ - k l o1 z i t)
china-closets (n) tʃˌaɪnə-klˈɒzɪts (ch ai2 n @ - k l o1 z i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
中华[Zhōng huá, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] China (alternate formal name), #2,746 [Add to Longdo]
联通[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國聯通|中国联通, #3,855 [Add to Longdo]
中新网[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service), #4,788 [Add to Longdo]
中美[Zhōng Měi, ㄓㄨㄥ ㄇㄟˇ, ] China-USA, #5,073 [Add to Longdo]
中日[Zhōng Rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, ] China-Japan, #5,129 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] China ink; ink stick; abbr. for Mexico, #6,630 [Add to Longdo]
中央电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
中新社[Zhōng xīn shè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] China News Service (CNS), abbr. for 中國新聞社|中国新闻社, #7,433 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] chinaware; porcelain; china, #8,545 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血なまぐさい[ちなまぐさい, chinamagusai] (exp) คาวเลือด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] TH: แถมอีกหน่อย  EN: in this connection
因みに[ちなみに, chinamini] TH: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว  EN: incidently
因みに[ちなみに, chinamini] TH: แล้วก็  EN: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
China(uniq) ประเทศจีน, See also: Related: chinesisch
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
China, das Reich der MitteCathay [Add to Longdo]
Kaolin {n} [min.]china clay [Add to Longdo]
Kobaltblau {n}china blue [Add to Longdo]
Porzellanaufglasurfarbe {f}china paint [Add to Longdo]
Chinadommel {f} [ornith.]Chinese Little Bittern [Add to Longdo]
Chinabuschwachtel {f} [ornith.]Rickett's Hill Partridge [Add to Longdo]
Chinasittich {m} [ornith.]Lord Derby's Parakeet [Add to Longdo]
Chinabülbül {m} [ornith.]Chinese Bulbul [Add to Longdo]
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush [Add to Longdo]
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler [Add to Longdo]
China-Beutelmeise {f} [ornith.]Chinese Penduline Tit [Add to Longdo]
Chinakleiber {m} [ornith.]Chinese Nuthatch [Add to Longdo]
Chinagrünling {m} [ornith.]Oriental Greenfinch [Add to Longdo]
China [geogr.]China (cn) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid [Add to Longdo]
イモリザメ[imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
インドシナ戦争[インドシナせんそう, indoshina sensou] (n) (See ベトナム戦争) (first) Indochina War (1946-1954) [Add to Longdo]
ココノホシギンザメ[kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea) [Add to Longdo]
シナ海[シナかい, shina kai] (n) China Sea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 China
   n 1: a communist nation that covers a vast territory in eastern
      Asia; the most populous country in the world [syn: {China},
      {People's Republic of China}, {mainland China}, {Communist
      China}, {Red China}, {PRC}, {Cathay}]
   2: high quality porcelain originally made only in China
   3: a government on the island of Taiwan established in 1949 by
     Chiang Kai-shek after the conquest of mainland China by the
     Communists led by Mao Zedong [syn: {Taiwan}, {China},
     {Nationalist China}, {Republic of China}]
   4: dishware made of high quality porcelain [syn: {chinaware},
     {china}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ch
 
 1. (kıs.) chain, chancery, chapter, chief, child, China, church, of surgery.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top