ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chimpanzee

CH IH0 M P AE1 N Z IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chimpanzee-, *chimpanzee*
Possible hiragana form: ちんぱんぜえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimpanzeeซิมแพนซี,ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chimpanzeeThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
chimpanzeeThey are amused at the sight of chimpanzees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิมแปนซี(n) chimpanzee, See also: chimp, Syn. ลิงชิมแปนซี, Example: ลิงชิมแปนซีหาได้ในป่าอาฟริกา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำ บริเวณใกล้ๆ ก้นมีขนสีขาว หน้าไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมแปนซี[chimpaēnsī] (n) EN: chimpanzee ; chimp  FR: chimpanzé [m]
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
ลิงชิมแปนซี[ling chimpensī] (n) EN: chimpanzee  FR: chimpanzé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIMPANZEE CH IH0 M P AE1 N Z IY0
CHIMPANZEES CH IH0 M P AE1 N Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chimpanzee (n) tʃˌɪmpænzˈiː (ch i2 m p a n z ii1)
chimpanzees (n) tʃˌɪmpænzˈiːz (ch i2 m p a n z ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimpanse {m} [zool.] | Schimpansen {pl}chimpanzee | chimpanzees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チンパンジー[chinpanji-] (n) chimpanzee; chimp [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ピグミーチンパンジー[pigumi-chinpanji-] (n) (See ボノボ) pygmy chimpanzee (Pan paniscus) [Add to Longdo]
黒猩々;黒猩猩[くろしょうじょう, kuroshoujou] (n) chimpanzee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chimpanzee
      n 1: intelligent somewhat arboreal ape of equatorial African
           forests [syn: {chimpanzee}, {chimp}, {Pan troglodytes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top