ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chillingly

CH IH1 L IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chillingly-, *chillingly*, chilling
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILLINGLY CH IH1 L IH0 NG L IY0
CHILLING CH IH1 L IH0 NG
SCHILLING SH IH1 L IH0 NG
SCHILLINGS SH IH1 L IH0 NG Z
SCHILLING'S SH IH1 L IH0 NG Z
SCHILLINGER SH IH1 L IH0 NG ER0

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilling(adj) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแช่(n) chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยือก[yeūak] (adj) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid  FR: glacial ; hivernal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilling (v) tʃˈɪlɪŋ (ch i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreckwirkung {f}; Kühlwirkung {f}chilling effect [Add to Longdo]
Schilling {m} | Schillinge {pl}shilling | shillings [Add to Longdo]
kalt {adv}chillingly [Add to Longdo]
lumpige drei Schillingea paltry three shillings [Add to Longdo]
Schillingsbülbül {m} [ornith.]Northern Brownbul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリング[shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
氷温[ひょうおん, hyouon] (n,adj-f) freezing temperature; chilling temperature [Add to Longdo]
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P) [Add to Longdo]
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions