ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chill

CH IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chill-, *chill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chill(n) ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น), Syn. quiver, shiver, thrill
chill(n) ความหนาวเย็น, Syn. gelidity, iciness
chill(vt) ทำให้เย็น, Syn. cool, cool down
chill(adj) เย็นชา, See also: มึนตึง
chill(adj) หนาวเย็น, See also: หนาว, Syn. chilly
chilli(n) พริก, Syn. chili
chilly(adj) เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
chilly(adj) หนาวยะเยือก, Syn. chilled, brisk, nippy
chilled(sl) ผ่อนคลาย
chiller(n) คนที่หนาวสั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
chill(vi) รู้สึกเย็น,รู้สึกหนาว,สะท้าน
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chilli(n) พริก
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chillอาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chill time; quench timeเวลาปล่อยเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water storage systemระบบสะสมน้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillการสั่น,หนาวสั่น,หนาวสะท้าน [การแพทย์]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Chill, Shakingหนาวสั่นมาก [การแพทย์]
Chill, Zincการสั่นแบบได้รับสังกะสี [การแพทย์]
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chill out[ชิล เอ้าท์] (phrase, slang) เงียบลง , สงบลง, See also: be quiet, calm down
chilli paste(n) น้ำพริกเผา
chilling(adj) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chillAn icy chill stole into the car.
chillCold blasts from the broken window chilled us.
chillCool or chill it until set.
chillFeeling chilly, I turned on the heater.
chillHe became alone in the world and was chilled to the bone.
chillHe caught a chill because he went out in the rain.
chillHe gives me chills.
chillHow thoughtful of you to have chilled some wine for us.
chillI'd like a chilled one.
chillI don't know what, but I felt in my heart something that gives me the chills.
chillI feel a chill seeing the blizzard outside.
chillI feel chilled to the bone today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็น(v) cool, See also: chill, cool off, become cool, Ant. ร้อน, Example: ทันทีที่เมล็ดกาแฟคั่วเสร็จและเย็นลงก็จะถูกส่งไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอจำหน่าย
พริก(n) chilli, Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก, Example: พืชสวนครัวที่หาได้ทั่วๆ ไปได้แก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นต้น, Count Unit: เม็ด, ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู
ตะครั่นตะครอ(v) chill, See also: have fever and ague, feverish, have a slight fever, Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, สะบัดร้อนสะบัดหนาว, ไม่สบาย, จับไข้, Example: เขาตะกรั่นตะครอคล้ายจะเป็นไข้เพราะพิษแดดที่แผดเผา, Thai Definition: อาการครั่นเนื้อครั่นตัวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเวลาเริ่มจะเป็นไข้หรือคล้ายจะเป็นไข้
ซ่าหริ่ม(n) Sarim, See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk, Syn. ซาหริ่ม, Example: จุลลาพยายามทำจนได้เส้นซ่าหริ่มสวยดังใจ, Thai Definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม, Notes: (ชวา)
การแช่(n) chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
ความเยือกเย็น(n) chill, See also: coolness, Syn. ความเย็น, ความเย็นฉ่ำ, ความเย็นยะเยือก, Ant. ความร้อน, Example: ทหารยามหนาวสั่นเพราะความเยือกเย็นของอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่เย็น[chaēyen] (v) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage
แช่เย็น[chaēyen] (adj) EN: chilled ; frozen
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[kaēng som phak bung] (xp) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies
ความเย็นยะเยือก[khwām yen yayeūak] (n, exp) EN: chill
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[lāp mū] (n, exp) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเป็ด[lāp pet] (n, exp) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)
เล็กพริกขี้หนู[lek phrik khīnū] (xp) EN: small like a chilli pepper

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILL CH IH1 L
CHILLS CH IH1 L Z
CHILLY CH IH1 L IY0
CHILLER CH IH1 L ER0
CHILLED CH IH1 L D
CHILLEMI K IY0 L EH1 M IY0
CHILLIES CH IH1 L IY0 Z
CHILLING CH IH1 L IH0 NG
CHILLIER CH IH1 L IY0 ER0
CHILLIEST CH IH1 L IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chill (v) tʃˈɪl (ch i1 l)
chilli (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)
chills (v) tʃˈɪlz (ch i1 l z)
chilly (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)
chilled (v) tʃˈɪld (ch i1 l d)
chillier (j) tʃˈɪlɪəʳr (ch i1 l i@ r)
chillies (n) tʃˈɪlɪz (ch i1 l i z)
chilling (v) tʃˈɪlɪŋ (ch i1 l i ng)
chilliest (j) tʃˈɪlɪɪst (ch i1 l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぞくぞく[zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アキレア[akirea] (n) achillea (lat [Add to Longdo]
アキレス[akiresu] (n,adj-no) Achilles [Add to Longdo]
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes) [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chill
   n 1: coldness due to a cold environment [syn: {chill},
      {iciness}, {gelidity}]
   2: an almost pleasurable sensation of fright; "a frisson of
     surprise shot through him" [syn: {frisson}, {shiver},
     {chill}, {quiver}, {shudder}, {thrill}, {tingle}]
   3: a sensation of cold that often marks the start of an
     infection and the development of a fever [syn: {chill},
     {shivering}]
   4: a sudden numbing dread [syn: {chill}, {pall}]
   v 1: depress or discourage; "The news of the city's surrender
      chilled the soldiers"
   2: make cool or cooler; "Chill the food" [syn: {cool}, {chill},
     {cool down}] [ant: {heat}, {heat up}]
   3: loose heat; "The air cooled considerably after the
     thunderstorm" [syn: {cool}, {chill}, {cool down}] [ant:
     {heat}, {heat up}, {hot up}]

Are you satisfied with the result?Discussions