ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chenille

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chenille-, *chenille*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chenille(ชะเนล') n. ด้ายไหมกำมะหยี่,สิ่งทอกำมะหยี่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And no appreciation for chenille throw pillows.และไม่รู้จักคุณค่าของหมอนกำมะหยี่เลย I Love You, Tommy Brown (2012)
It's kind of like a chenille sweater-dress.มันคล้ายกับเดรสสเวตเตอร์กำมะหยี่ Split (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ครั่ง[khrang] (n) EN: lac insect  FR: cochenille [f]
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง[nok chīo bung klāng] (n, exp) EN: Indochinese Cuckooshrike  FR: Échenilleur d'Indochine [m]
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก[nok chīo bung lek] (n, exp) EN: Lesser Cuckooshrike  FR: Échenilleur frangé [m] ; Petit Échenilleur [m]
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[nok chīo bung yai] (n, exp) EN: Black-winged Cuckooshrike  FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[nok chīo dong hāng sī nāmtān] (n, exp) EN: Large Woodshrike  FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[nok chīo dong thammadā] (n, exp) EN: Common Woodshrike  FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
นกเขนน้อยคิ้วขาว[nok khēn nøi khiu khāo] (n, exp) EN: Pied Triller  FR: Échenilleur térat [m] ; Échenilleur pie [m]
นกเขนน้อยปีกดำ[nok khēn nøi pīk dam] (n, exp) EN: Black-winged Flycatcher-shrike  FR: Échenilleur véloce [m] ; Échenilleur à ailes noires [m]
นกเขนน้อยปีกแถบขาว[nok khēn nøi pīk thaēp khāo] (n, exp) EN: Bar-winged Flycatcher-shrike  FR: Échenilleur gobemouche [m] ; Échenilleur pie [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chenille (n) ʃˈənˈiːl (sh @1 n ii1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェニール糸[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn [Add to Longdo]
モールファブリック[mo-rufaburikku] (n) chenille (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chenille
   n 1: a soft tufted cord used in embroidery [syn: {chenille},
      {chenille cord}]
   2: a heavy fabric woven with chenille cord; used in rugs and
     bedspreads

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top