ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chemin de fer

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chemin de fer-, *chemin de fer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถไฟ[rotfai] (n) EN: railroad ; railway  FR: chemin de fer [m]
สถานีรถไฟฟ้า[sathānī rotfaifā] (n, exp) EN: skytrain station ; elevated train station  FR: station de chemin de fer aérien [f]
เส้นทางรถไฟ[senthāng rotfai] (n, exp) FR: ligne de chemin de fer [f] ; ligne ferroviaire [f]
ทางรถไฟ[thāng rotfai] (n) EN: railway ; railroad  FR: voie ferrée [f] ; ligne de chemin de fer [f] ; liaison ferroviaire [f]
ตั๋วรถไฟ[tūa rotfai] (n, exp) EN: train ticket  FR: billet de train [m] ; ticket de train [m] ; billet de chemin de fer [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chemin de fer
   n 1: a card game played in casinos in which two or more punters
      gamble against the banker; the player wins who holds 2 or 3
      cards that total closest to nine [syn: {baccarat}, {chemin
      de fer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top