ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheetah

CH IY1 T AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheetah-, *cheetah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheetah(n) เสือชีตาร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheetah(ชี'ทะ) n. แมวป่าคล้ายเสือดาวและสุนัข, Syn. chetah

English-Thai: Nontri Dictionary
cheetah(n) เสือชีต้า,เสือแผ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheetahA cheetah runs as fast as any animal.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEETAH CH IY1 T AH0
CHEETAHS CH IY1 T AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheetah (n) tʃˈiːtə (ch ii1 t @)
cheetahs (n) tʃˈiːtəz (ch ii1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎豹[liè bào, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, / ] cheetah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チータ;チーター[chi-ta ; chi-ta-] (n) cheetah [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheetah
   n 1: long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia
      having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be
      trained to run down game [syn: {cheetah}, {chetah},
      {Acinonyx jubatus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top