ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheerlessly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheerlessly-, *cheerlessly*, cheerless
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerlessly (a) tʃˈɪəʳləsliː (ch i@1 l @ s l ii)
cheerless (j) tʃˈɪəʳləs (ch i@1 l @ s)
cheerlessness (n) tʃˈɪəʳləsnəs (ch i@1 l @ s n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerless(adj) ไม่รื่นเริง, See also: ไม่แจ่มใส, Syn. gloomy, sorrowful, Ant. cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี่ยวแห้ง(adj) depressed, See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เบิกบาน, สดชื่น, Example: เขาทำงานด้วยใจเหี่ยวแห้งหลังจากที่รู้ว่าตนต้องผิดหวังเรื่องความรักแน่นอน
แห้งเหี่ยว(adj) dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai Definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
ยิ้มไม่ออก[yim mai øk] (v, exp) EN: cheerless

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄清[qī qīng, ㄑㄧ ㄑㄧㄥ, ] sombre; cheerless, #69,771 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cheerlessly
      adv 1: in an unhappy manner; "he cheerlessly set out to do the
             task" [ant: {cheerfully}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top