ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check up-, *check up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check up(phrv) ตรวจสุขภาพ, Syn. check over

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
check upCheck up on the accuracy of this article.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบทาน(v) check up, See also: check, verify, re-read, re-examine, proofread, Syn. ตรวจทาน, ตรวจ, Example: ที่ประชุมได้สอบทานร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว
สังคายนา(v) check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai Definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ทาน(v) check up, See also: re-read, Syn. สอบ, ตรวจ, ใคร่ครวญ, ตรวจสอบ, ตรวจทาน, ทบทวน, Example: เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้วก็ควรทานให้เรียบร้อย ก่อนจะส่งอาจารย์, Thai Definition: สอบหนังสือให้ตรงกับต้นฉบับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะสาง[sasāng] (v) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle  FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สอบทาน[søpthān] (v) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate  FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ทาน[thān] (v) EN: check up ; re-read  FR: réviser ; vérifier

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachuntersuchung {f} | Nachuntersuchungen {pl}check up | check ups [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] (v1,vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top