ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check

CH EH1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check-, *check*
English-Thai: Longdo Dictionary
rain check[เรน เชค] (n,, idiom, (สำนวน)) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check(n) การเข้ากีดขวาง, See also: การเข้าสกัด
check(n) การตรวจสอบ, See also: การเช็ค, การตรวจสภาพ
check(n) การทดสอบ
check(n) การหยุด, See also: การหยุดอยู่กับที่, Syn. halt, stay, stop
check(vi) ขีดกากบาท
check(n) เช็ค, See also: หนังสือตราสาร, Syn. bank check, cheque
check(vt) ตรวจสอบ, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจ, เช็ค, Syn. check up on, look into, suss out
check(vi) แตก, See also: ร้าว, Syn. chink
check(vi) ทำสัญลักษณ์, Syn. mark, tick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
checkbookn. สมุดเช็ค
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers draughts เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง, ผู้หยุดยั้ง, สิ่งยับยั้ง, คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม, ทำให้แตกแขนง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkers(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
checkmate(vi) รุกจนแต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
checkการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkตรวจสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
checkตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check bitบิตตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check bite๑. ตรวจสอบรอยกัด๒. รอยกัดเพื่อตรวจสอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
check characterอักขระตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ redundant character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check characterอักขระตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ redundant character] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check digitเลขโดดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
checkcheck, อาคารทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check collection systemsระบบการหักบัญชีเช็ค [TU Subject Heading]
check damcheck dam, ฝายชะลอน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
check dropcheck drop, อาคารน้ำตกทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check fraudการฉ้อโกงเช็ค [TU Subject Heading]
check gatecheck gate, บานทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Check Listแบบฟอร์มการตรวจสอบ,แบบเลือกเช็ค,บัญชีรายการ [การแพทย์]
Check registerทะเบียนเช็ค [การบัญชี]
Check safekeepingการตัดการเดินทางของเช็ค [TU Subject Heading]
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.
Check Rail(jargon) รางกั้นป้องกันรถไฟตกราง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkA check is a method of paying money to somebody.
checkAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
checkAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
checkAs I've got no cash, can I pay by check?
checkBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
checkBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
checkBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
checkCan I check in here?
checkCan I check in now?
checkCan I check my baggage here?
checkCan I get travelers checks with this card?
checkCan I leave my bags with you until I come to check in?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว(v) prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ผู้ตรวจสอบ(n) examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
เก็บงาน(v) check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai Definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
ตรวจทาน(v) verify, See also: check, Example: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ, Thai Definition: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
แผ่นตรวจ(n) test chart, See also: checking chart
ผ้าตา(n) checked cloth, Example: ผ้าตาผืนโปรดของคุณยายขาดเสียแล้ว, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้านุ่งชนิดหนึ่ง ที่ทอด้วยด้ายหรือไหมมีลายเป็นตาๆ
สอบค้น(v) check, See also: look up, find out, ascertain, Syn. ตรวจค้น, ค้น, Example: คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ
สอบทาน(v) check up, See also: check, verify, re-read, re-examine, proofread, Syn. ตรวจทาน, ตรวจ, Example: ที่ประชุมได้สอบทานร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว
สังคายนา(v) check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai Definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ตาหมากรุก(adj) chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai Definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบสั่งจ่าย[baisangjāi] (n) EN: voucher ; check ; payment order  FR: reçu [m]
ใบเสร็จ[baiset] (n) EN: receipt ; bill ; sales check  FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[baiset rap ngoen] (n) EN: receipt ; bill ; sales check  FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัตรจอดรถ[bat jøt rot] (n, exp) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket  FR: ticket de stationnement [m]
เช็ค[chek] (n) EN: cheque ; check (Am) ; draft  FR: chèque [m]
เช็ค[chek] (v) EN: check ; inspect ; examine  FR: vérifier ; contrôler ; inspecter

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECK CH EH1 K
CHECKS CH EH1 K S
CHECKUP CH EH1 K AH2 P
CHECKER CH EH1 K ER0
CHECKED CH EH1 K T
CHECKOFF CH EH1 K AO2 F
CHECKING CH EH1 K IH0 NG
CHECKUPS CH EH1 K AH2 P S
CHECKOUT CH EH1 K AW2 T
CHECK-UP CH EH1 K AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
check (v) tʃˈɛk (ch e1 k)
checks (v) tʃˈɛks (ch e1 k s)
checked (v) tʃˈɛkt (ch e1 k t)
checker (v) tʃˈɛkər (ch e1 k @ r)
checkup (n) tʃˈɛkʌp (ch e1 k uh p)
checkers (v) tʃˈɛkəz (ch e1 k @ z)
checking (v) tʃˈɛkɪŋ (ch e1 k i ng)
checkout (n) tʃˈɛkaut (ch e1 k au t)
checkups (n) tʃˈɛkʌps (ch e1 k uh p s)
checkbook (n) tʃˈɛkbuk (ch e1 k b u k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, ] check; contain; hold back or within limits, #6,734 [Add to Longdo]
检查站[jiǎn chá zhàn, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄓㄢˋ, / ] checkpoint, #22,656 [Add to Longdo]
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, / ] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up, #57,577 [Add to Longdo]
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] check-up (health, car safety, environment etc) [Add to Longdo]
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] checkers (western board game) [Add to Longdo]
校验码[xiào yàn mǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] check digit [Add to Longdo]
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, ] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc) [Add to Longdo]
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] check-in counter [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbuchen {n}; Auschecken {n}check out [Add to Longdo]
Ausgangskontrolle {f}check point [Add to Longdo]
Ausprüfung {f}check out [Add to Longdo]
Fußventil {n}check valve; foot valve [Add to Longdo]
Gegenrechnung {f}check account [Add to Longdo]
Karohemd {n}check shirt [Add to Longdo]
Kontermutter {f}; Klemmmutter {f} [techn.]check nut; lock nut [Add to Longdo]
Nachuntersuchung {f} | Nachuntersuchungen {pl}check up | check ups [Add to Longdo]
Prüfmaß {n}check gauge [Add to Longdo]
Prüfbit {n}check bit [Add to Longdo]
Prüfprogramm {n}check routine [Add to Longdo]
Prüfroutine {f}check handler [Add to Longdo]
Prüfzeichen {n}check character [Add to Longdo]
Prüfzeichen {n} bei Datenübertragungcheck digit [Add to Longdo]
Prüfziffer {f}check digit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
アーガイルチェック;アーガルチェック[a-gairuchiekku ; a-garuchiekku] (n) argyle check [Add to Longdo]
ウイルスチェッカ[uirusuchiekka] (n) {comp} virus checker [Add to Longdo]
ウイルスチェック[uirusuchiekku] (n) {comp} virus check [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] (n) {comp} virus check [Add to Longdo]
エアチェック[eachiekku] (n) air check [Add to Longdo]
エコーチェック[eko-chiekku] (n) {comp} echo check [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 check
   n 1: a written order directing a bank to pay money; "he paid all
      his bills by check" [syn: {check}, {bank check}, {cheque}]
   2: an appraisal of the state of affairs; "they made an assay of
     the contents"; "a check on its dependability under stress"
     [syn: {assay}, {check}]
   3: the bill in a restaurant; "he asked the waiter for the check"
     [syn: {check}, {chit}, {tab}]
   4: the state of inactivity following an interruption; "the
     negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during
     the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him
     to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
     [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay}, {stop},
     {stoppage}]
   5: additional proof that something that was believed (some fact
     or hypothesis or theory) is correct; "fossils provided
     further confirmation of the evolutionary theory" [syn:
     {confirmation}, {verification}, {check}, {substantiation}]
   6: the act of inspecting or verifying; "they made a check of
     their equipment"; "the pilot ran through the check-out
     procedure" [syn: {check}, {checkout}, {check-out procedure}]
   7: a mark indicating that something has been noted or completed
     etc.; "as he called the role he put a check mark by each
     student's name" [syn: {check mark}, {check}, {tick}]
   8: something immaterial that interferes with or delays action or
     progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
     {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   9: a mark left after a small piece has been chopped or broken
     off of something [syn: {check}, {chip}]
   10: a textile pattern of squares or crossed lines (resembling a
     checkerboard); "she wore a skirt with checks"
   11: the act of restraining power or action or limiting excess;
     "his common sense is a bridle to his quick temper" [syn:
     {bridle}, {check}, {curb}]
   12: obstructing an opponent in ice hockey
   13: (chess) a direct attack on an opponent's king
   v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
      "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
      {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
      over}, {go over}, {check into}]
   2: make an examination or investigation; "check into the rumor";
     "check the time of the class"
   3: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   4: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or
     keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold
     your tongue"; "hold your temper"; "control your anger" [syn:
     {control}, {hold in}, {hold}, {contain}, {check}, {curb},
     {moderate}]
   5: stop for a moment, as if out of uncertainty or caution; "She
     checked for an instant and missed a step"
   6: put a check mark on or near or next to; "Please check each
     name on the list"; "tick off the items"; "mark off the units"
     [syn: {check}, {check off}, {mark}, {mark off}, {tick off},
     {tick}]
   7: slow the growth or development of; "The brain damage will
     retard the child's language development" [syn: {check},
     {retard}, {delay}]
   8: be verified or confirmed; pass inspection; "These stories
     don't check!" [syn: {check}, {check out}]
   9: be compatible, similar or consistent; coincide in their
     characteristics; "The two stories don't agree in many
     details"; "The handwriting checks with the signature on the
     check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the
     gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check}, {jibe},
     {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord}, {disagree},
     {discord}]
   10: block or impede (a player from the opposing team) in ice
     hockey
   11: develop (children's) behavior by instruction and practice;
     especially to teach self-control; "Parents must discipline
     their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
     {train}, {check}, {condition}]
   12: consign for shipment on a vehicle; "check your luggage
     before boarding"
   13: hand over something to somebody as for temporary
     safekeeping; "Check your coat at the door"
   14: abandon the intended prey, turn, and pursue an inferior prey
   15: stop in a chase especially when scent is lost; "The dog
     checked"
   16: mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on
     [syn: {check}, {checker}, {chequer}]
   17: decline to initiate betting
   18: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion
     or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the
     growth of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
     movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
     {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]
   19: place into check; "He checked my kings"
   20: write out a check on a bank account
   21: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether
     she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]
   22: verify by consulting a source or authority; "check the
     spelling of this word"; "check your facts"
   23: arrest the motion (of something) abruptly; "He checked the
     flow of water by shutting off the main valve"
   24: make cracks or chinks in; "The heat checked the paint" [syn:
     {check}, {chink}]
   25: become fractured; break or crack on the surface only; "The
     glass cracked when it was heated" [syn: {crack}, {check},
     {break}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top