ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheating

CH IY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheating-, *cheating*, cheat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
they're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน Spies Like Us (1985)
Having your gold medals taken away for cheating is a big deal.แต่ถูกยึดเหรียญทองเนื่องจากโกง มันเป็นเรื่องแน่ Cool Runnings (1993)
And to make matters worse, my daughter, my only kid got it in her head that I'm the one cheating on her mom.ที่แย่ไปกว่านั้น, ลูกสาวคนเดียวของฉัน... ฝังหัวว่าฉันเป็นคนทรยศต่อแม่ของเธอ! Ghost in the Shell (1995)
I've been your best friend since we were seven. We got through school by cheating off each others test papers.ฉันเป็นเพื่อนซี้นายตั้งแต่ 7ขวบ เราเรียนจบเพราะผลัดกันลอกข้อสอบ The Truman Show (1998)
He's cheating on me!คุณตำรวจคะดูสิมันนอกใจฉันค่ะ Malèna (2000)
Here they come. I need a picture of the cheating jockstraps.เฮ้ๆ พวกนั้นมาแล้ว พีท ฉันอยากได้รูปพวกขี้โกงพวกนั้นนะ Hothead (2001)
One of the players accused of cheating came forward and said you supplied them with the tests.มีคนมาสารภาพแล้วว่าโกงข้อสอบ และนายเป็นคนบอกให้พวกนั้นทำแบบนั้น Hothead (2001)
Who'd you think the school board was gonna believe some cheating little brat who's just trying to cover his own ass or the man who's been leading this school to victory for 25 years?นายคิดว่าพวกบอร์ดบริหารนั้นจะเชื่อใครมากกว่ากัน ระหว่างพวกที่แค่ต้องการรักษาตัวรอด กับคนที่ทำให้โรงเรียนนี้ชนะเลิศติดต่อกันมาได้ 25 ปี? Hothead (2001)
Coach, no college is even gonna look at us with cheating on our record.ถ้าโค้ชทำแบบนั้น ก็คงไม่มีมหาลัยที่ไหน รับพวกเราเข้าเรียนต่อน่ะสิ Hothead (2001)
Kwan launches an investigation into the cheating scandal.อาจารย์ควานกำลังสืบเรื่องที่พวกนั้นโกงข้อสอบอยู่ Hothead (2001)
You think he's behind the cheating scandal?เธอคิดว่าโค้ชว้อลทอยู่เบื้องหลังการโกงหรือไง? Hothead (2001)
Colin, you've been cheating on me. And worse, you've been using me.คอลิน คุณโกหกฉันนะ และที่เลวร้ายที่สุดคือ คุณหลอกใช้ฉัน Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheatingHe is above cheating in examinations.
cheatingHe was caught cheating in the exam.
cheatingHe was caught cheating on the exam and got called on the carpet.
cheatingHe was cheating.
cheatingI accused him of cheating.
cheatingI ask you, he's been cheating me!
cheatingI caught him cheating in the examination.
cheatingIf you do that, you will be cheating.
cheatingIf you think you can get away with cheating on the exam, you've got another guess coming.
cheatingI hit on the terrific idea of cheating at cards by chance.
cheatingI scared him out of cheating on the exam.
cheatingJim was caught cheating in the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโกง(n) cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEATING CH IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheating (v) tʃˈiːtɪŋ (ch ii1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
カンニング[kanningu] (n,vs) cheating (wasei [Add to Longdo]
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n,adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors [Add to Longdo]
徒心;他心[あだごころ, adagokoro] (n) (arch) (See 浮気心,あだしごころ) cheating heart; fleeting heart; fickle heart [Add to Longdo]
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play [Add to Longdo]
浮気心[うわきごころ, uwakigokoro] (n) cheating heart; temptation to cheat on one's partner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheating
   adj 1: not faithful to a spouse or lover; "adulterous husbands
       and wives"; "a two-timing boyfriend" [syn: {adulterous},
       {cheating(a)}, {two-timing(a)}]
   2: violating accepted standards or rules; "a dirty fighter";
     "used foul means to gain power"; "a nasty unsporting serve";
     "fined for unsportsmanlike behavior" [syn: {cheating(a)},
     {dirty}, {foul}, {unsporting}, {unsportsmanlike}]
   n 1: a deception for profit to yourself [syn: {cheat},
      {cheating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top