ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheat

CH IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheat-, *cheat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheat(n) การคดโกง, See also: การทุจริต
cheat(n) การหลอกลวง, See also: การทุจริต, การโกง
cheat(n) คนโกง, See also: คนหลอกลวง, Syn. deciever, trickster
cheat(vi) ทุจริต, See also: โกง, Syn. chisel
cheat(vi) นอกใจ, See also: มีชู้, ประพฤตินอกใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. betray, cuckold, wander
cheat(n) สิ่งที่หลอกลวง
cheat(vt) หลอกลวง, See also: ต้มตุ๋น, Syn. deceive, defraud, swindle
cheat at(phrv) เล่นโกง (การเล่นเกม เช่น ไพ่)
cheat of(phrv) ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง, See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
cheat on(phrv) หลอกลวง, Syn. step put on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud

English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheatA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
cheatAs is often the case with him he cheated in that exam.
cheatCheat in an examination.
cheatDon't you think it wrong to cheat in examination?
cheatHe cheated death many times on the battlefield.
cheatHe cheated her into believing it was true.
cheatHe cheated his clients out of a lot of money.
cheatHe cheated in the exam when he copied his friend's work.
cheatHe cheated me at cards.
cheatHe cheated on the biology exam.
cheatHe cheated on the test by copying from the girl in front.
cheatHe contrived to cheat in the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ(v) cheat, See also: deny to pay, Syn. เบี้ยว, Example: หมู่นี้ธุรกิจมันฝืดเคืองเต็มที แถมยังต้องมาเจอไอ้พวกที่ชอบชักดาบอีก ผมก็แย่เต็มทีนะครับ, Thai Definition: ซื้อเชื่อแล้วโกง, ยืมแล้วไม่คืน, ใช้บริการแล้วไม่จ่าย, Notes: (สำนวน)
นักต้ม(n) swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
นักต้มตุ๋น(n) swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai Definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
คดโกง(v) swindle, See also: cheat, defraud, Syn. โกง, ฉ้อโกง, Ant. ตรง, สุจริต, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง
คอรัปชั่น(v) corrupt, See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle, Syn. โกง, กินสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: คนที่อยากมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจอาจมานะบากบั่นสร้างตัวหรืออาจคอรัปชั่นในหน้าที่ราชการก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
ปอกลอก(v) cheat, See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax, Example: คุณคือคนที่เขาจะจับไว้ปอกลอก เขาเลยต้องให้คุณจ่ายจนหนำใจก่อนถึงจะยอมตามที่คุณต้องการ, Thai Definition: ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วก็ลอกชิงทรัพย์ไป
ปลิ้นปลอก(v) cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai Definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
สิบแปดมงกุฎ(n) swindler, See also: cheater, flimflammer, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี, Thai Definition: ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากชอบหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ
ตระบัด(v) embezzle, See also: cheat, Syn. ยักยอก, ฉ้อฉล, Thai Definition: ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย
เชิด(v) take away, See also: cheat, steal, abscond, run away with (money), Syn. โกง, ขโมย, Example: นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักดาบ[chak dāp] (v) EN: cheat
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
แหกตา[haēktā] (v) EN: deceive ; hoodwink ; cheat
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
การฉ้อฉล[kān chøchon] (n) EN: cheat
โกง[kōng] (v) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud  FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEAT CH IY1 T
CHEATS CH IY1 T S
CHEATED CH IY1 T AH0 D
CHEATED CH IY1 T IH0 D
CHEATER CH IY1 T ER0
CHEATUM CH IY1 T AH0 M
CHEATING CH IY1 T IH0 NG
CHEATHAM CH IY1 T AH0 M
CHEATERS CH IY1 T ER0 Z
CHEATWOOD CH IY1 T W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheat (v) tʃˈiːt (ch ii1 t)
cheats (v) tʃˈiːts (ch ii1 t s)
cheated (v) tʃˈiːtɪd (ch ii1 t i d)
cheating (v) tʃˈiːtɪŋ (ch ii1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, / ] cheat; swindle, #2,903 [Add to Longdo]
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] cheated; taken in; hoodwinked, #14,071 [Add to Longdo]
秘技[mì jì, ㄇㄧˋ ㄐㄧˋ, ] cheat code [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] cheat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
せしめる[seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]
まやかす[mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
カンニング[kanningu] (n,vs) cheating (wasei [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheat
   n 1: weedy annual grass often occurs in grainfields and other
      cultivated land; seeds sometimes considered poisonous [syn:
      {darnel}, {tare}, {bearded darnel}, {cheat}, {Lolium
      temulentum}]
   2: weedy annual native to Europe but widely distributed as a
     weed especially in wheat [syn: {chess}, {cheat}, {Bromus
     secalinus}]
   3: someone who leads you to believe something that is not true
     [syn: {deceiver}, {cheat}, {cheater}, {trickster},
     {beguiler}, {slicker}]
   4: the act of swindling by some fraudulent scheme; "that book is
     a fraud" [syn: {swindle}, {cheat}, {rig}]
   5: a deception for profit to yourself [syn: {cheat}, {cheating}]
   v 1: deprive somebody of something by deceit; "The con-man beat
      me out of $50"; "This salesman ripped us off!"; "we were
      cheated by their clever-sounding scheme"; "They chiseled me
      out of my money" [syn: {cheat}, {rip off}, {chisel}]
   2: defeat someone through trickery or deceit [syn: {cheat},
     {chouse}, {shaft}, {screw}, {chicane}, {jockey}]
   3: engage in deceitful behavior; practice trickery or fraud;
     "Who's chiseling on the side?" [syn: {cheat}, {chisel}]
   4: be sexually unfaithful to one's partner in marriage; "She
     cheats on her husband"; "Might her husband be wandering?"
     [syn: {cheat on}, {cheat}, {cuckold}, {betray}, {wander}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top