ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaser

CH EY1 S ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaser-, *chaser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaser(n) ผู้ตามล่า, See also: นักล่า, Syn. pursuer, hunter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
stern chasern. ปืนใหญ่ท้ายเรือที่หันไปทางหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ซื้อ[phūseū] (n) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee  FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASER CH EY1 S ER0
CHASERS CH EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaser (n) tʃˈɛɪsər (ch ei1 s @ r)
chasers (n) tʃˈɛɪsəz (ch ei1 s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
チェイサー;チェーサー[chieisa-; chie-sa-] (n) chaser [Add to Longdo]
駆潜艇[くせんてい, kusentei] (n) submarine chaser [Add to Longdo]
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser [Add to Longdo]
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver [Add to Longdo]
彫金師[ちょうきんし, choukinshi] (n) chaser; engraver [Add to Longdo]
鳶子[とびこ, tobiko] (n) (uk) crane chaser; dogman [Add to Longdo]
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
買い方[かいかた, kaikata] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaser
   n 1: a person who is pursuing and trying to overtake or capture;
      "always before he had been able to outwit his pursuers"
      [syn: {pursuer}, {chaser}]
   2: a drink to follow immediately after another drink

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top