ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charm

CH AA1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charm-, *charm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charm(n) การร่ายเวทย์มนตร์, See also: การร่ายคาถา
charm(n) เครื่องรางของขลัง, See also: เครื่องราง, Syn. good luck charm
charm(vt) ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
charm(vi) ใช้เสน่ห์, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. influence, tempt
charm(n) เวทย์มนตร์, See also: เวทย์, มนตร์, คาถา, Syn. spell, magic spell
charm(vt) สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา, See also: สะกดมนตร์, Syn. becharm
charm(n) เสน่ห์, See also: ความเย้ายวนใจ, Syn. appeal, appealingness
charms(n) เสน่ห์, Syn. appeal, appealingness
charming(adj) ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming(adj) มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting

English-Thai: Nontri Dictionary
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charmเสน่ห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmAge, like distance, lends a double charm.
charmAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
charmBesides, you lead a charmed life.
charmCharms strike the sight, but merit wins the soul.
charmDoes goodness charm more than beauty?
charmEverybody at the party was charmed with her grace.
charmHe fell captive to her charms.
charmHe had a certain charm.
charmHer charm does not consist only in her beauty.
charmHer charm is beyond description!
charmHer charm is beyond description.
charm"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์(adj) charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
มนต์(n) charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
เครื่องราง(n) amulet, See also: charm, fetish, talisman, Syn. ของขลัง, Example: ูหมอดูทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เช่าเครื่องรางของขลังต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำรายได้เข้ากระเป๋าเป็นจำนวนมาก, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็กไหล
เปรี้ยว(adv) bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai Definition: อย่างทันสมัย
ลักษมี(n) beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
วิลาวัณย์(adj) beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
อาคม(n) magic, See also: charm, spell, enchantment, Syn. คาถา, เวทมนตร์, Example: เขาเรียนหนังสือกับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระเถระที่มีอาคมแก่กล้า เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอันมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แอร่ม(adv) beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai Definition: งามแพรวพราว
เอมอร(adj) sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai Definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม(adj) beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
เครื่องราง[khreūangrāng] (n) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman  FR: amulette [f] ; talisman [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARM CH AA1 R M
CHARMS CH AA1 R M Z
CHARMED CH AA1 R M D
CHARMER CH AA1 R M ER0
CHARMAIN SH AA0 R M EY1 N
CHARMIAN CH AA1 R M IY0 AH0 N
CHARMING CH AA1 R M IH0 NG
CHARMION CH AA1 R M IY0 AH0 N
CHARMERS CH AA1 R M ER0 Z
CHARMAINE SH AA0 R M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charm (v) tʃˈaːm (ch aa1 m)
charms (v) tʃˈaːmz (ch aa1 m z)
charmed (v) tʃˈaːmd (ch aa1 m d)
charmer (n) tʃˈaːmər (ch aa1 m @ r)
charmers (n) tʃˈaːməz (ch aa1 m @ z)
charming (v) tʃˈaːmɪŋ (ch aa1 m i ng)
charmingly (a) tʃˈaːmɪŋliː (ch aa1 m i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma, #3,089 [Add to Longdo]
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, / ] charm or grace (in poetry or art), #24,122 [Add to Longdo]
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; grace; elegant bearing (usually feminine), #28,853 [Add to Longdo]
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; fine-looking (woman), #82,477 [Add to Longdo]
丰姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 姿 / 姿] charm, #87,920 [Add to Longdo]
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]
粲夸克[càn kuā kè, ㄘㄢˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] charm quark (phys.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charmeur {m}charmer [Add to Longdo]
Reiz {m} | Reize {pl}charm | charms [Add to Longdo]
charmantcharming [Add to Longdo]
charmant lächelnto give a charming smile [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
charm(adj) -

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
くるっ[kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
シャルム[sharumu] (n) charm (fre [Add to Longdo]
チャーミング[cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
チャーム[cha-mu] (adj-na,n,vs) charm [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charm
   n 1: attractiveness that interests or pleases or stimulates;
      "his smile was part of his appeal to her" [syn: {appeal},
      {appealingness}, {charm}]
   2: a verbal formula believed to have magical force; "he
     whispered a spell as he moved his hands"; "inscribed around
     its base is a charm in Balinese" [syn: {spell}, {magic
     spell}, {magical spell}, {charm}]
   3: something believed to bring good luck [syn: {charm}, {good
     luck charm}]
   4: (physics) one of the six flavors of quark
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]
   2: control by magic spells, as by practicing witchcraft [syn:
     {charm}, {becharm}]
   3: protect through supernatural powers or charms
   4: induce into action by using one's charm; "She charmed him
     into giving her all his money" [syn: {charm}, {influence},
     {tempt}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top