ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

changing

CH EY1 N JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -changing-, *changing*, chang
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changing(adj) ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changeful, changeable, Ant. stable, unchanging

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changingAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
changingChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
changingEach person has different views with regard to changing jobs.
changingHe's always changing his mind.
changingHe's a really straight-laced guy, so he doesn't like the idea of his son changing jobs.
changingHe will assist us in changing the tire.
changingHis health is changing for the better.
changingHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
changingI considered changing my job.
changingI considered changing my job, but in the end I decided not to.
changingI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
changingIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลัดเปลี่ยน(n) changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai Definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
การกลาย(n) changing to, See also: turning to, becoming, Syn. การเปลี่ยน, Example: การกลายจากลัทธิเก่ามาเป็นลัทธิใหม่จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การกลายเป็น(n) becoming, See also: changing, Example: การอพยพไปหางานทำในเมือง และการกลายเป็นโสเภณีของชาวเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในปัจจุบัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANGING CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changing (v) tʃˈɛɪnʤɪŋ (ch ei1 n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umkehr {f}changing one's ways [Add to Longdo]
Umkleidekabine {f}changing cubicle [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}changing room [Add to Longdo]
Zeitumstellung {f}; Zeitänderung {f}changing the clocks; putting the clocks back or forward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ころり[korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
イメージチェンジ[ime-jichienji] (n) image change; changing one's image [Add to Longdo]
パウダールーム[pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room [Add to Longdo]
フリーゲージトレイン[furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  changing
      adj 1: marked by continuous change or effective action [syn:
             {changing}, {ever-changing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top