ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

changeableness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -changeableness-, *changeableness*, changeablenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changeableness(n) ความเปลี่ยนแปลงง่าย, Syn. instablility, mutablity, changeability, Ant. unchangingness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแปรผัน(n) changeableness, See also: fickleness, inconstancy, Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร, Example: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changeableness (n) tʃˈɛɪnʤəbəlnəs (ch ei1 n jh @ b @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 changeableness
   n 1: the quality of being changeable; having a marked tendency
      to change; "the changeableness of the weather" [syn:
      {changeableness}, {changeability}] [ant: {changelessness},
      {unchangeability}, {unchangeableness}, {unchangingness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top