ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

champagne

SH AE0 M P EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champagne-, *champagne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne(n) แชมเปญ, See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส, Syn. bubbly, sparkling wine
champagne(n) สีเหลืองจางๆ, Syn. pale yellow, pale brownish-gold color, greenish-yellow color
champagne(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champagne(แชมเพน') n. เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
champagne(n) เหล้าแชมเปญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
champagneChampagne flowed all night.
champagneI'll take a glass of champagne.
champagneOrange juice or champagne?
champagneThe champagne bubbled in the glass.
champagneThe champagne cork popped out.
champagneWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วแชมเปญ(n) champagne glasses

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมเปญ[chaēmpēn] (n) EN: champagne  FR: champagne [m]
แก้วแชมเปญ[kaēo chaēmpēn] (n, exp) EN: champagne glasses  FR: verre à champagne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPAGNE SH AE0 M P EY1 N
CHAMPAGNES SH AE0 M P EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champagne (n) ʃˈæmpˈɛɪn (sh a1 m p ei1 n)
champagnes (n) ʃˈæmpˈɛɪnz (sh a1 m p ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香槟酒[xiāng bīn jiǔ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] champagne, #62,314 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Champagner {m}champagne [Add to Longdo]
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature [Add to Longdo]
Sektflasche {f}champagne bottle [Add to Longdo]
Sektkellerei {f}champagne producer's [Add to Longdo]
Sektkühler {m}champagne cooler [Add to Longdo]
Sektschale {f}champagne glass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンパングラス[shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
三鞭酒[しゃんぺん;シャンペン;シャンパン(P);シャンパーニュ, shanpen ; shanpen ; shanpan (P); shanpa-nyu] (n) (uk) champagne (fre [Add to Longdo]
松葉ガニ;松葉蟹[まつばガニ(松葉ガニ);まつばがに(松葉蟹), matsuba gani ( matsuba gani ); matsubagani ( matsuba kani )] (n) (1) (See ずわい蟹) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab; (2) champagne crab (Hypothalassia armata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champagne
   n 1: a white sparkling wine either produced in Champagne or
      resembling that produced there [syn: {champagne}, {bubbly}]
   2: a region of northeastern France [syn: {Champagne},
     {Champagne-Ardenne}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top