ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chamber

CH EY1 M B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chamber-, *chamber*
English-Thai: Longdo Dictionary
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chamber(vt) จัดห้องให้, See also: พำนัก, อาศัย, Syn. harbor, haven, house
chamber(n) ลำกล้องปืน, Syn. gun barrel
chamber(n) ห้อง (ภายในบ้าน), Syn. room, apartment
chamber(n) ห้องประชุม, Syn. meeting room
chamber(n) ห้องหรือช่องว่างในร่างกาย, See also: ช่อง, โพรง, Syn. cavity
chamberlain(n) ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานภายในพระราชวังหรือที่อาศัยของชนชั้นสูง
chambermaid(n) หญิงสาวที่มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องนอน (โดยเฉพาะในโรงแรม)
chamber music(n) บทเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้น
chamber orchestra(n) กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน
chamber of horrors(n) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
privy chambern. ห้องพักส่วนพระองค์ในราชสำนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chambermaid(n) ต้นห้อง
antechamber(n) ห้องมุข
bedchamber(n) ห้องนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chamberห้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamberสภา, หอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamberห้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chamberโพรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chamber of commerceหอการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chamber of commerce; commerce, chamber ofหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber, anteriorห้องหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber, countingสไลด์นับเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber, heartห้องหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber, parliamentที่ประชุมรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chamber musicแชมเบอร์มิวสิค [TU Subject Heading]
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Chambersช่อง,จานเลี้ยงเซลล์,เชมเบอร์,ห้อง,กล่องเก็บความชื้น,แชมเบอร์ [การแพทย์]
Chambers of the Eyeช่องโพรงของตา [การแพทย์]
Chambers, Expansionที่เก็บสาร [การแพทย์]
Chambers, Materingที่เก็บสารที่วัดขนาดได้ [การแพทย์]
Chambers, Moistจานแก้วมีความชื้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chamberรังเพลิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chamber"My lady is in her chamber," said the servant.
chamberUnder the Constitution, the lower chamber's resolutions override those of the upper chamber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อง(clas) room, See also: chamber, Example: ภายในศูนย์ศิลปะแห่งนี้มีห้องเล็กๆ ประมาณ 200 ห้อง ให้ศิลปินเช่าเป็นห้องทำงาน, Thai Definition: ลักษณนามของส่วนของเรือนหรือตึกที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
ห้อง(n) room, See also: chamber, flat, apartment, set of rooms, Example: การทำงานในห้องแอร์ของสำนักงาน จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และมีการเวียนหัวบ่อยๆ เพราะมีการหมุนเวียนอากาศเฉพาะแต่ในห้องแคบๆ เท่านั้น, Thai Definition: ส่วนของเรือน หรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
กรุ(n) underground hiding place, See also: chamber, repository, hiding place, Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์, Example: พระเครื่องรุ่นนี้ได้มาจากกรุวัดพระศรีสัชนาลัย, Thai Definition: ห้องที่ทำไว้ใต้ดินและใต้พระเจดีย์
ห้องหับ(n) chamber, See also: room, Syn. ห้อง, Example: พวกหัวขโมยงัดแงะบ้านช่องห้องหับเกือบทุกห้อง, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ส่วนของเรือนหรือตึกที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ
ห้องหับ(n) chamber, Syn. ห้อง, Example: พวกหัวขโมยงัดแงะบ้านช่องห้องหับเกือบทุกห้อง, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอ[hø] (n) EN: chamber ; institute  FR: chambre [f] ; institut [m]
หอการค้า[hø kānkhā] (n, exp) EN: chamber of commerce  FR: chambre de commerce [f]
ห้อง[hǿng] (n) EN: room ; chamber  FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
จางวางมหาดเล็ก[jāngwāng mahātlek] (n, exp) EN: Lord Great Chamberlain
กระโถน[krathōn] (n) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot  FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]
กระโถนปัสสาวะ[krathōn patsāwa] (n, exp) EN: chamber pot  FR: pot de chambre [m]
สภา[saphā] (n) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum  FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภาการค้าระหว่างประเทศ[Saphā Kānkhā Rawāng Prathēt] (org) EN: International Chamber of Commerce (ICC)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMBER CH EY1 M B ER0
CHAMBERS CH EY1 M B ER0 Z
CHAMBERS' CH EY1 M B ER0 Z
CHAMBERED CH EY1 M B ER0 D
CHAMBER'S CH EY1 M B ER0 Z
CHAMBERLIN CH EY1 M B ER0 L IH0 N
CHAMBERS'S CH EY1 M B ER0 Z IH0 Z
CHAMBERLAIN CH EY1 M B ER0 L AH0 N
CHAMBERLAIN CH EY1 M B ER0 L IH0 N
CHAMBERLAND CH AE1 M B ER0 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chamber (n) tʃˈɛɪmbər (ch ei1 m b @ r)
chambers (n) tʃˈɛɪmbəz (ch ei1 m b @ z)
chamberpot (n) tʃˈɛɪmbəpɒt (ch ei1 m b @ p o t)
chamberlain (n) tʃˈɛɪmbəlɪn (ch ei1 m b @ l i n)
chambermaid (n) tʃˈɛɪmbəmɛɪd (ch ei1 m b @ m ei d)
chamberpots (n) tʃˈɛɪmbəpɒts (ch ei1 m b @ p o t s)
chamberlains (n) tʃˈɛɪmbəlɪnz (ch ei1 m b @ l i n z)
chambermaids (n) tʃˈɛɪmbəmɛɪdz (ch ei1 m b @ m ei d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商会[shāng huì, ㄕㄤ ㄏㄨㄟˋ, / ] chamber of commerce, #11,060 [Add to Longdo]
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] chamber pot; wooden pan used as toilet, #12,399 [Add to Longdo]
张伯伦[Zhāng bó lún, ㄓㄤ ㄅㄛˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Chamberlain, #56,030 [Add to Longdo]
室内乐[shì nèi yuè, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄩㄝˋ, / ] chamber music, #77,422 [Add to Longdo]
内臣[nèi chén, ㄋㄟˋ ㄔㄣˊ, / ] chamberlain, #117,649 [Add to Longdo]
便桶[biàn tǒng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, 便] chamber pot, #136,758 [Add to Longdo]
硐室[dòng shì, ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, ] chamber [Add to Longdo]
卫生陶瓷[wèi shēng táo cí, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄊㄠˊ ㄘˊ, / ] chamber pot; commode [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
Handelskammer {f} | Handelskammern {pl}chamber of commerce | chambers of commerce [Add to Longdo]
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts [Add to Longdo]
Kammer {f}; Zimmer {n} | Kammern {pl}chamber | chambers [Add to Longdo]
Kammer für BaulandsachenChamber for Building-Land Matters [Add to Longdo]
Kammerkonzert {n}chamber concert [Add to Longdo]
Kammermusik {f}chamber music [Add to Longdo]
Kammerofen {m}chamber kiln [Add to Longdo]
Kammerorchester {n}chamber orchestra [Add to Longdo]
Nachttopf {m}; Nachtgeschirr {n}chamber pot [Add to Longdo]
IHK : Industrie- und HandelskammerChamber of Industry and Commerce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアチャンバー[eachanba-] (n) air chamber [Add to Longdo]
エコーチェンバー[eko-chienba-] (n) echo chamber [Add to Longdo]
ガス室[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber [Add to Longdo]
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber) [Add to Longdo]
ダブル選挙[ダブルせんきょ, daburu senkyo] (n) (See 同時選挙) double election (e.g. of the lower and higher chambers) [Add to Longdo]
チェンバー[chienba-] (n) chamber [Add to Longdo]
チェンバーオルガン[chienba-orugan] (n) chamber organ [Add to Longdo]
チェンバーミュージック[chienba-myu-jikku] (n) (obsc) (See 室内楽) chamber music [Add to Longdo]
ブラックチェンバー[burakkuchienba-] (n) black chamber [Add to Longdo]
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chamber
   n 1: a natural or artificial enclosed space
   2: an enclosed volume in the body; "the chambers of his heart
     were healthy"
   3: a room where a judge transacts business
   4: a deliberative or legislative or administrative or judicial
     assembly; "the upper chamber is the senate"
   5: a room used primarily for sleeping [syn: {bedroom}, {sleeping
     room}, {sleeping accommodation}, {chamber}, {bedchamber}]
   v 1: place in a chamber

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top