ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chagrin

SH AH0 G R IH1 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chagrin-, *chagrin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chagrin[N] ความรำคาญใจจากการผิดหวังหรือความอาย, Syn. vexation
chagrin[VT] รำคาญใจจากการผิดหวังหรือการอาย, Syn. vex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chagrin(?ะกรีน') vt.,n. (ความ) เสียใจ,โทมใจ,ผิดหวัง, Syn. distress

English-Thai: Nontri Dictionary
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MUCH TO MY CHAGRIN, BUT AT THE AGE OF 21,ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนทำกันเป็นปกติในอินเดียนา House on Fire (2009)
Hmm. Much to my chagrin.อืม.ฉันเสียใจจริงๆ Betrayal (2013)
She only smiles in a chagrined, loving manner... and then presents her mouth for fucking.เธอชอบที่จะยิ้มด้วยความเขินอาย และก็พูดออกมาเป็นคำด่า Gone Girl (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chagrinI was chagrined at missing you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow   FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
สลด[X] (salot) EN: saddened   FR: triste ; chagrin ; malheureux
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited   FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAGRIN    SH AH0 G R IH1 N
CHAGRINED    SH AH0 G R IH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chagrin    (v) ʃˈægrɪn (sh a1 g r i n)
chagrins    (v) ʃˈægrɪnz (sh a1 g r i n z)
chagrined    (v) ʃˈægrɪnd (sh a1 g r i n d)
chagrining    (v) ʃˈægrɪnɪŋ (sh a1 g r i n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
悔し涙;悔やし涙[くやしなみだ, kuyashinamida] (n) vexation; chagrin [Add to Longdo]
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P) [Add to Longdo]
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably [Add to Longdo]
憤悶[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 憤懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
無念[むねん, munen] (adj-na,n) (1) chagrin; regret; (2) {Buddh} (See 有念) free from obstructive thoughts; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chagrin
   n 1: strong feelings of embarrassment [syn: {chagrin},
      {humiliation}, {mortification}]
   v 1: cause to feel shame; hurt the pride of; "He humiliated his
      colleague by criticising him in front of the boss" [syn:
      {humiliate}, {mortify}, {chagrin}, {humble}, {abase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top