ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cero-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cero, -cero-, *cero*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cero-Pref. " ขี้ผึ้ง"
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
cancerologyn. มะเร็งวิทยา
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
viceroy(ไวสฺ'รอย) n. อุปราช,ผีเสื้ออเมริกันจำพวก Limenitis archippus, See also: viceroyship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rhinoceros(n) แรด
viceroy(n) อุปราช

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerotic Acidกรดซิโรทิก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย[āthisoērødas jāriyē] (n, exp) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae  FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[āthisoērødas ōmūmōi] (n, exp) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi  FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
กระซู่[krasū] (n) EN: Sumatran Rhinoceros
มัคคุเทศก์[makkhuthēt] (n) EN: guide  FR: guide (touristique) [m] ; cicérone [m] (vx)
นอ[nø] (n) EN: horn of a rhinoceros  FR: corne de rhinocéros [f]
นกเงือก[nok ngeūak] (n) EN: Bucerotidae
นกเงือกหัวแรด[nok ngeūak hūa raēt] (n, exp) EN: Rhinoceros Hornbill  FR: Calao rhinocéros [m]
นอแรด[nø raēt] (n, exp) FR: corne de rhinocéros [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERONE CH ER0 OW1 N IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
アセローラ[asero-ra] (n) acerola (spa [Add to Longdo]
アセロラ[aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
インド総督[インドそうとく, indo soutoku] (n) Viceroy of India [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
キケロ[kikero] (n) Cicero [Add to Longdo]
グリセリン[guriserin] (n) glycerin; glycerol [Add to Longdo]
グリセロール[gurisero-ru] (n) glycerol [Add to Longdo]
ジャワ犀[ジャワさい;ジャワサイ, jawa sai ; jawasai] (n) Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cero
   n 1: large edible mackerel of temperate United States coastal
      Atlantic waters [syn: {cero}, {pintado}, {kingfish},
      {Scomberomorus regalis}]
   2: large mackerel with long pointed snout; important food and
     game fish of the eastern Atlantic coast southward to Brazil
     [syn: {king mackerel}, {cavalla}, {cero}, {Scomberomorus
     cavalla}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top