ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceremonious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceremonious-, *ceremonious*, ceremoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremonious(adj) เป็นพิธีการ, See also: เป็นทางการ, Syn. ceremonial, ritual, formal
ceremonious(adj) โอ่อ่า
ceremoniously(adv) อย่างเป็นพิธีการ, Syn. ritually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเจ้าระเบียบ(n) ceremonious person, See also: punctilious person, scrupulous person, Syn. คนพิถีพิถัน, คนละเอียดถี่ถ้วน, Ant. คนไม่มีระเบียบ, Example: คุณแม่เป็นคนเจ้าระเบียบมาก ของใช้ทุกอย่างในบ้านเมื่อใช้แล้วต้องเก็บให้ถูกที่ทุกครั้ง, Count Unit: คน
เจ้ายศ(adj) ceremonious, See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty, Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง, Example: เธอเหลือบมองพี่สาวคนเจ้ายศเห็นหน้าเฉยๆ เหมือนกำลังเจอโจทย์เลขยากอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceremonious (j) sˌɛrɪmˈounɪəʳs (s e2 r i m ou1 n i@ s)
ceremoniously (a) sˌɛrɪmˈounɪəʳsliː (s e2 r i m ou1 n i@ s l ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] TH: เป็นพิธีรีตรอง  EN: ceremonious

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeremoniös {adj} | zeremoniöser | am zeremoniösestenceremonious | more ceremonious | most ceremonious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改まった[あらたまった, aratamatta] (adj-f) ceremonious; formal [Add to Longdo]
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious [Add to Longdo]
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]
堅苦しい;固苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff [Add to Longdo]
塵浄水[ちりじょうずい, chirijouzui] (n) ceremonious clapping and rubbing of the palms (sumo) [Add to Longdo]
晴れがましく[はれがましく, haregamashiku] (adv) cheerfully; ceremoniously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceremonious
   adj 1: characterized by pomp and ceremony and stately display
       [syn: {pompous}, {ceremonious}]
   2: rigidly formal or bound by convention; "their ceremonious
     greetings did not seem heartfelt" [syn: {ceremonious},
     {conventional}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top